You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Äriidee allikad. Kust leida äriidee?. Uue ettevõtte rajamine

Äriidee allikad. Kust leida äriidee?. Uue ettevõtte rajamine

Äriidee allikad

Head äriideed on vaja nii ettevõtte alustamiseks kui ka arendamiseks. Ettevõtluskogemuse puudumise tõttu on ellurakendatavat äriideed keerulisem leida eelkõige alustajatel. Samas võib kogenematus olla eelis, kuna keskendutakse rohkem analüüsile, kuidas saaks ideed teoks teha, ja mitte sellele, mis seda takistab.

Üldjuhul võib ettevõtlusega alustamiseni jõuda kahel viisil:

 1. Tunnetatakse potentsiaalselt edukat äriideed (nt senikasutamata tehnilist lahendust, mille eest tarbijad on nõus maksma) ning selle elluviimiseks hakatakse ettevõtjaks.
 2. Tunnetatakse soovi hakata ettevõtjaks ning seejärel hakatakse teadlikult otsima äriideed, mida oleks võimalik ellu viia.

Äriidee allikad

Kui oled leidnud, et palgatöö asemel meeldiks sulle rohkem olla ettevõtja, pead oma soovide elluviimiseks hakkama otsima ideed, mida saaks ära kasutada ärilistel eesmärkidel ja mis aitaks jõuda eduni.

Äriidee otsimisel ja leidmisel kaalu järgmisi allikaid:

 • isiklikud oskused ja võimed – millised on sinu varasemad kasulikud töökogemused, erialane haridus, võimed ja valdkonnateadmised (nt suurettevõttes spetsialistina töötades on tekkinud kliendibaas ning ettekujutus nende ootustest ja vajadustest);
 • isiklikud hobid – milliseid tooteid või teenuseid ei ole (Eestis) mingit huviala harrastavatel inimestel saada, kuidas on võimalik ühendada oma kirg ja töö (nt kirg purilennunduse vastu võib viia vastavate teenuste või toodete müügini);
 • väliskeskkonna võimalused – millised muudatused majanduses, õigusaktides, tehnoloogias, tarbijate käitumises ja hoiakutes jms annavad uue võimaluse (nt rohelise mõtteviisi levik ning looduskaitsealased õigusaktid mõjutavad ökotoodete ja teenuste väljaarendamist).

Peamine argument äriideede genereerimisel on nõudluse olemasolu turul. Seetõttu on soovitatav:

 • jälgida trende ja turul toimuvaid muutusi,
 • püüda leida võimalus lahendada mõnda tarbijate probleemi,
 • otsida turul nišši, mis pakuks võimalust väikeettevõtjale.

Kust leida äriidee?

Kui vaatamata põhjalikele ajurünnakutele endal originaalset äriideed pähe ei tule, võib alati leida ideid teiste omi kohandades või järele tehes. Vahel jäävad suurepärased ettevõtmised teoks tegemata üksnes sellepärast, et puudu on kogemustest, teadmistest, ressurssidest või ettevõtlikkusest, mis on aga sinul või sinu meeskonnal olemas.

Äriideede leidmiseks sobivad:

 • äriideede realiseerimiseks suunatud ettevõtluskonkurssidele esitatud ideed.
 • äriideid koondavad internetikeskkonnad.
 • frantsiisivõimalused.

Enam huvipakkuvate ideede väljasõelumise järel on järgmine samm äriidee kindlaksmääramine ja elluviidavuse kontroll.

Uue ettevõtte rajamine

Uue ettevõtte rajamine koosneb kolmest põhietapist: ettevalmistav periood, tegevuse alustamise periood ja stardiperiood.

On tavapärane, et ettevõtte rajamisel tuleb sul nii mõndagi teha kirjapandust erinevalt või teises järjekorras. See puudutab ka ettevõtlusvormi valikut ja äriühingu asutamist. Äriühingu asutamisega annad ettevõtte tegevusele n-ö ametliku käigu.

Ettevõtlust ettevalmistav periood

Ettevalmistavas perioodis seisab alustava ettevõtja ees mitu ülesannet: äriidee valik ja läbitöötamine, ettevõtlusvormi, ärinime ja asukoha valik, vajaliku stardikapitali ja kasumiläve arvutamine, rahastamisallikate otsimine, riskianalüüs jpm. Selle tulemusena valmib äriplaan, mille koostamise käigus pead leidma vastuse küsimusele, kas ettevõtet üldse tasub rajada või mitte. Seda perioodi iseloomustab kulude puudumine või on need minimaalsed.

Ettevalmistaval perioodil pööra tähelepanu järgnevale:

 • analüüsi turgu
 • analüüsi ettevõtluskeskkonda ehk olukorda tegevusalal
 • hinda konkurentsi, leia oma konkurentsieelis ja turu segment
 • hinda turu mahtu ja kavandatavat müügimahtu
 • määra kindlaks personalivajadus, tööjaotus, ettevõtte struktuur
 • määra kindlaks tootmisvahendite ja -materjalide vajadus
 • tööta välja turundusstrateegia
 • hinda kõikide vajalike kulude suurust, tee finantsarvestused
 • määra kindlaks stardikapitali suurus ja kasumilävi
 • vali ettevõtlusvorm, asukoht ja ärinimi
 • koosta tegevuskava

Ettevõtte tegevuse alustamise periood

Tegevuse alustamise periood on seotud esimeste oluliste kuludega, milleks on eelkõige investeeringud põhivarasse ning materjalide, tooraine ja seadmete ost. Alustamisega kaasnevad ka asukohakulud (ruumide ost või rent), tootmise või teenuse osutamise korraldamise kulud jne. Võib-olla tuleb sul värvata ka personali, neid valida ja välja õpetada. Sinu ettevõte sõlmib esimesed lepingud, mis nõuavad ettemakseid. Tekivad kohustused. Ettevõte alustab tegevust ehk hakkab osutama teenust või tootma.

Ettevõtte tegevuse alustamisel:

 • asuta äriühing, ava pangakonto
 • hangi vajalikud load, litsentsid ja registreeri ettevõte vajalikes registrites
 • kujunda ja valmista firmamärk, kodulehekülg, blanketid, reklaamsildid, visiitkaardid jne
 • konsulteeri ekspertidega (jurist, raamatupidaja jt)
 • värba ja vali töötajad
 • hangi seadmed, sisustus, kontorimööbel, paigalda sidevahendid jms.
 • sõlmi vajalikud kindlustus-, hanke-, müügi-, töölepingud
 • alusta turundusega

Ekslikult arvatakse, et äri läks käima, kui töökoja uksed lahti tehti ja tootmist alustati. Kui esimesed tooted on müüdud, ei pruugi raha veel kohe laekuda, sest tavaliselt ei maksa ostjad toodete eest kohe, vaid teevad seda teatud maksetähtaja jooksul.

Ettevõtte stardiperiood

Stardiperioodil olgu peatähelepanu all müük ja raha laekumise kindlustamine. Sissetuleva ja väljamineva raha tasakaal ei tähenda alati, et äri on kasumis. Ja vastupidi − ületades kasumi mõistes tasuvuspunkti, ei tähenda see tingimata raha ülejääki. Äri on käima läinud siis, kui rahakäive on positiivne ja ettevõte kasumlik.

Stardiperioodil on oluline saavutada tasakaalupunkt ja positiivne rahakäive ning kindlustada stabiilne tegevus.

Äri käimaminekuks on vaja stardikapitali. Rahalises väljenduses on see vajalik ressurss tegevuse alustamiseks kuni selliste tulude laekumiseni, mis katavad jooksvad kulud.

 

Top