Mis on Mentorlusprojekt EAS Mentorlusprojekti esee, kordinaator Eesti Töötukassa

Mis on Mentorlusprojekt? EAS Mentorlusprojekti esee, kordinaator Eesti Töötukassa

 

Mentorlusprojekt EAS toetusel võib kesta perioodil 1-6 kuud. Mentorlusperioodi üleseehitus on keeruline ja nõuab Mentori ja Mentee vahelist koostööd. Mõnikord teostatakse mentorlust ainult 6-10 tundi. Tuntumad mentored on EAS ja Intelligentne Mentorlus. Mentorlusprojektis tuleb panna kirja Mentor, Mentee ja Ettevõte ning projekti koridinaator. Projekti kordinaatoriks võib olla Eesti töötukassa, kuna Töötukassa annab ja eraldab raha 2 aasta jooksul ettevõtte loomisest, kui inimene on olnud töötu ja loonud ettevõtte taodeldes Eesti Töötukassalt toetust ettevõtte loomisel.

 

Mentorlusprojektis pannakse kirja esmased eesmärgid: näiteks: Kasvatada käivet kuni 50%. Tehakse kokkuvõte perioodist ja kirjutatakse Mentori ja Mentee omavahelised kokkuvõtted. Esmased eesmärgid pannakse kirja ajavahemikku sobitades ja kirjeldatakse ära täpne kuupäevade arv ja tundide või kuude arv, millal Mentorlusprojekt aset leiab.

 

Mentor aitab teha järgmised sammud nagu: maksta sisse protsentuaalselt kogu osakapital ettevõtluskasumist, dividentidest või palgast. Samuti võib inimene maksta sisse osakapitali ettevõtte juhina erakontolt. Töötukassa keelab rangelt muid makse osakapitali osas, kui ainult ettevõtja erakontolt. Selle järel tuleb esitada andmed äriregistrile www.rik..ee.

 Continue reading

VABAVARAL PÕHINEVA KODULEHE EELISED

KODULEHE TEGEMINE

KODULEHED

KODULEHE TEGEMINE

Kodulehe tegemise protsessis pakume kvaliteetset kodulehtede valmistamise teenust. Veebilehele sattumisel on väga oluline positiivne emotsioon ja hea disain. Koostame tänapäevase Responsive kodulehe sisuhaldusplatformile WordPress. Kodulehe loomine on mitmekülgne protsess ja hõlmab endast järgnevaid punkte.

  • Lähtekood on kõigile ühiselt mõistetav, iga php programmeerija saab seda hiljem uuendada ja arendada.
  • Sisuhaldusel on igas brauseris töötavad versioonid, hiljem ei teki tõrkeid
  • Väga suur hulk mooduleid, mida saab iga kell juurde programmeerida
  • Väiksem turvarisk, selle kaitseks on erinevaid mooduleid
  • Väga lihtne isehallatav sisuhaldussüsteem

Continue reading

Mis on sisuturundus?

Praktiline ja huvitav sisu peaks olema sinu turunduse nurgakivi. Kahjuks traditsiooniline turundus kaotab iga päev oma efektiivsust. Sina kui tulevikku vaatav turundaja tead, et turundus on nagu maraton, mida peab läbima nutikalt. Siin tuleb sulle appi sisuturundus, kuid mis see on?

Mis on sisuturundus?

Sisuturunduse tähenduse toob selgelt välja maailmas tuntud sisuturundusagentuur Content Marketing Institute.

„Sisuturundus on strateegiline turundusviis, mille fookuses on luua tõeliselt väärt, asjakohast ning järjepidevat sisu, eesmärgiga tuua sinu infovälja ja säilitada selgelt defineeritud sihtgruppi.

Siinjuures tuleb kogu protsessi vältel sihtgruppi suunata sujuvalt läbi hoolikalt planeeritud müügitunneli sulle kasumliku tegevuseni.“

Continue reading

SISUTURUNDUS – SISUTURUNDUSEST

COPYWRITING ja ÄRI OPTIMISEERIMINE

Google Algoritmist – Sisuturunduses

Google’i algoritmi eesmärgiks on hoida internetikeskkond ausa, vaba ja kasutajasõbralikuna. Maailma võimsaim otsingumootor kannab ideed, et Google’i esimesed orgaanilised positsioonid peaksid kuuluma lehekülgedele, mille sisu vastab lugeja huvidele, soovidele või vajadustele. Kodulehe optimeerimine peab sellega arvestama! Siin tuleb mängu Sisuturundus ehk Copywriting. Kindlasti sõltub positsioon Google’s mitte ainult sõnade mängust vaid domeeni vanusest, tervete lausete ümbertegemiselt, lihtsatest ja kiiretest väljenditest tekstides, otsingumootorite optimiseerimisest eetiliselt, lähenemisviisidele keskendumisest, kliendibaasi hindamisest ja linkide ning bannerite mahukusest, keywordidest. Ehk märksõnadest, urlide ehk domeenide nimedest ja nende rubriikide kirjeldusest.

Usaldusväärsust aitab luua hea kliendibaasi loomine läbi Sisuturunduse ja Copywritingu sidumist bannerreklaamidega, kuna Google loeb ka bänneril või pildil olevaid tekste ning rakendab neid sidumiseks esikoha valikul Google positsioonides. Head sisuturundust saab luua läbi mitmekeelsuse ( paljud näiteks Eesti-Rootsi firmad vajavad inglise-eesti sisuturundust, kus on mõlemad tekstid kuvatud üheloomuliselt ja aitavad tuua kaasa klientide usaldusväärsust, kliendibaasi laienemist ja välismaa klientuuri lugemust ning ettevõtte maine kasvu )

Veebikujudus. 2019.a. 01.01.2019

Continue reading

Lehesisene optimeerimine

Lehesisene optimeerimine tähendab enda kodulehe sisu arendamist nii, et ta võimalikult esimeste seas otsingumootoris välja tuleks. Selleks peaks olema kindel, et kodulehe tekstid on HTML formaadis – muidu ei suuda Google neid üldse lugedagi. Koostöös eelneva märksõnade otsimisega, pead kasutama metamärksõnu ja – kirjeldusi ka enda kodulehe loomisel, et näidata otsingumootoritele enda lehekülje sisu. Tähtis on meeles pidada, et erinevaid Headinguid kasutades leiab otsingumootor üles just kõige olulisemad märksõnad. Lisaks on oluline lehesisese optimeerimise puhul vaadata, millisena jõuab kellegi koduleht otsingumootorisse – selleks tuleb määrata usaldusväärne URL-aadress ja huvitekitavad pealkirjad, et otsijal tekiks soov kohe sinu lehe linki klõpsata, kui ta seda otsingumootoris näeb.

Lahti seletatult, kuidas me lehte optimiseerime ja mis on standardid korraliku SEO ja sisuturundus ehk Copywritingu loomiseks. Kodulehe tekstis on kasutatud pealkirju H1 (1 kord) ja H2 ning vajadusel ka H3 ja H4 pealkirju. Pealkiri sisaldab põhimärksõna. Märksõna korduste arv ei ole liiga suur (nt 300sõnalises tekstis 3-4 korda ja see peaks kindlasti sisalduma H1s või H2s). Kodulehe tekst on hästi liigendatud ning laused on lühikesed ja arusaadavad. Kodulehe teksti õigekiri on kontrollitud ja kirjavead puuduvad.

Continue reading