Uuestisünd. Referaat. Kuidas sündida uuesti Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele

Uuestisünd Referaat

Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Kas sa oled uuesti sündinud? Kutsu seda pühendumiseks, kahetsuseks, patukahetsuseks, lunastuseks või olla saadud päästetud aga kas see on sündinud Sinuga? Kas Kristus elab Sinu südames. Kas Sa tead Seda? Paljud inimesed on pikka aega mõelnud religioonile ja kristlusele aga siiski pole kunagi teinud seda ühte pühendumust. Kas sa oled pühendunud Jeesusele Kristusele?

Uuestisünni astmed. Kogetav läbi Uuestisünni kogemuse, lugedes patusepalve aastaks 2017-2025

  1. Tõde, et oled patune.
  2. Tea, et Jumal on juba andnud lahenduse ja kõik Sinu Hinge Lunastuseks Ristil.
  3. Teadmine, et Jeesus ainult saab Sind Päästa ja Taastada Sinu Suhte Jumalaga.
  4. Kahetse oma patte ja pühendu Jeesusele.
  5. Palu Jeesust, et ta lunastaks Sind ja peseks Sinu patud Tema Püha Verega.
  6. Deklareeri, et Jumal on Sinu Isa. Jeesus on Sinu Lunastaja. Püha Vaim on Sinu Trööstija.
  7. Tunnista Jeesust teiste ees.

Continue reading

mis on lunastus?

Mis on lunastus?

Mida tähendab lunastus? Mis on Lunastuspalve? Lunastus Piiblis. Lunastuse määratlus. Mis on vaimne ümbersünd? Kuidas ma saan uuesti sündida? Jeesuse veri kui osa lunastusest.

Lunastus tähendab olla lunastatud Jumala õiglasest kohtust (kuna kõik on patustanud ja ilma Jumala auhiilgusest) patustaja üle. Lunastus on Jumala tasuta õnnistus ja igal juhul mitte inimvooruse või heade tegude läbi. Jumal rakendab oma andestust neile, kes usuvad oma lunastuseks täielikult ainult Jeesusesse. Piibel ütleb nimelt ilma ühegi teise võimaliku tõlgenduseta: On olemas üksainus Jumal, üks usk Jeesusesse, üks ristimine Pühasse Vaimusse. On ainult üks tee Isa juurde. Jh 14:6 – Jeesus ütleb talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Ei ole ühtki rada, ühtki teed Jumalisa juurde kui Jeesuse kaudu. Jeesus suri inimkonna pattude pärast Kolgata ristipuul. Ta tõusis surnuist, võites Saatanat, ja asus Isa paremale käele. Tema ülestõusmine tegi lunastuse võimalikuks. Oma verega on Ta ära ostnud iga mehe ja naise, kes usub Temasse. Johannese evangeelium põhineb usul. Jeesus jutlustas usku Temasse. Lunastus on usk Jumala Poega.

Continue reading

The Day of the Seven Billion 31.oct.2011 IPRAYPRAYER

THE DAY OF SEVEN BILLION – 31.0ktoober.2017 IPPFoundation was created

Projekti eesmärk 

Projekti elluviimisega soovime laiendada internetipõhist päästepalve ja tervendus evangelismi viimist üle maailma. Põhiliselt Ameerika Ühendriikidesse ja Aafrikasse. Aafrikas on kõige suurema tõenäosusega rahvaarvu poolest külastajaid kõige rohkem, mida näitab ka Analüütika. Me oleme esinenud loosungi all „God Save The Africa“. Videos on ka liigutav lugu Susannest, kes kohtub esimest korda elus Jeesusega. Päästetud on 551 hinge. 300 inimest on andnud oma tunnistuse. 31 inimest andnud tunnistuse vabanemisest ja tervenemisest. 10000 inimest on Vabanenud ja deemonitest vabastatud. Need arvud on relatiivsed hoitakse rangelt salajas ja palvetatakse nende inimeste eest jätkuvalt. Paljud pole suutnud pisaraid tagasi hoida, kui Päästepalvet 2017-2018 loevad.

Continue reading

Hearted Art Siiri Tall Kunstinäitus 2019 Loone Mõisas Saaremaal

Hearted Art Siiri Tall

Facebooki lehel kirjutab Siiri Tall (22.mai:suvenäitus)

“Teisipäeval panime üles Saaremaal, Loona mõisas ühisnäituse – Kaspari joonistused ja minu akvarellid. Loodan, et jõuate vaatama tulle, mõis on kaunis, keset võrratut loodust ja köök pakub ka head kehakinnitust ning majutust. Näitus jääb üles juunist augustini.”

Continue reading

Kuidas mõjutab uus meedia kultuuri ja sotsiaalseid suhteid

Tehnoloogiline revolutsioon on alati tähendanud ka sotsiaalset revolutsiooni. Liiklusvahendite areng tõi kaasa ühiskondlikud muutused: kasvas inimeste mobiilsus ja tootmise automatiseerimine mõjutasid tööturgu ja inimeste igapäevaelu. Tänapäeval mõjutab samalaadselt inimesi ja nende suhteid infotehnoloogia areng. Täna võib üheks ulatuslikumaks mõjutuseks nimetada web 2.0, seda osa veebikeskkonnast, mille loomine, muutmine ja mõjutamine on kasutajate käes. Kui internetistumise esimene faas web 1.0 oli valdkonna klassiku O’Reilly sõnul pigem arvutite ühendamine ja tehnoloogia arendamine arvutite efektsemaks muutmiseks, siis järgmine faasi, web 2.0 puhul räägitakse tehnoloogia rakendamisest inimeste ühendamiseks. Web 1.0 on retrospektiivselt loodud mõiste, mis võeti kasutusele siis, kui hakati rääkima web 2.0-st.

Continue reading