finantsjuhtimise eesmärgi

Finantsjuhtimine on tulevikku suunatud tegevus, ettevõttele vajalike finantsotsuste tegemine.

Raamatupidamine on pigem suunatud minevikku, kajastades juba toimunud sündmusi. Raamatupidamisandmed on finantsarvestuste jaoks üheks vajalikuks sisendiks. Lisaks raamatupidamisandmetele kasutatakse finantsjuhtimise jaoks muid sisendeid – üldised majandusnäitajad, makroprognoosid, omanike seatud eesmärgid jne.

Finantsjuhtimine ettevõttes tegeleb peamiselt kolme suunaga:

  1. finantsprognoosimine ja –analüüs;
  2. käibekapitali juhtimine;
  3. investeerimine ja finantseerimine.
  4. Finantsprognoosimine ja –analüüs on vajalik ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.

Continue reading

Riskianalüüs (riskide hindamine ja ohjamine)

Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. Näiteks ebapiisav valgustus, sundasendis töötamine, kokkupuude kemikaalide või pideva müraga.

Oluline on avastada tervist ohustavad tegurid enne kui need töötajaid kahjustavad ning mõelda ka lahendustele. Riskianalüüsi praktiliseks osaks ongi ettepanekud iga ohuteguri neutraliseerimiseks.

Continue reading

Töötaja Registreerimine EMTA Eesti Maksu ja Tolliametis - Töötaja register2

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd võimaldav isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Continue reading

Eesti majandus ja seda mõjutavad tegurid või sündmused (2)

Eesti majanduse kasvukiirus on oluliselt aeglustunud, sest ka Eestit on tabanud nii nimetatud ülemaailmne majanduskriis. Räägitakse küll tulemustest, mis näitavad, et Eesti on majanduskriisist väljumas, kuid siiski on see suhteline. Äriettevõtetel, eriti väiksematel, on läinud raskemaks, see tekitas ka hulgalisi koondamisi Eestis, mistõttu on ka tööpuudus. Ka nõudlus siseturul ei kasva endise tempoga. Välisturul on varasemast keerulisem konkurente üle trumbata, kuna hinnaeelised on nõrgenenud. Pealegi on mitmel olulisel välisturul (Soome, Rootsi, Saksamaa) ostujõu kasv pidurdunud.Eestis mängivad suurt rolli majanduse arengus kolm tootmisala: põllumajandus, metsandus ja energeetika.

Aastal 2004 liitus Eesti Euroopa Liiduga, mis on toonud väga palju positiivset. Alustades koostööga teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kuni toetusteni välja. Euroopa Liidust on võimalik taotleda erinevaid toetusi, näiteks ettevõtetel, eriti alustavatel ettevõtetel. Eesti on väike riik ning Euroopa Liiduga liitumine tõstab Eesti julgeolekut ning aitab Eesti majandusele kaasa. Näiteks on EL toetanud Eesti uute teede ehitusi ja parandusi. Tänu Euroopa Liidule on võimalik, eriti noortel, õppida lihtsamalt välismaades, reisida ja avastada maailma. Sellega ongi suurenenud töövõimalused ja õppimisvõimalused.

Continue reading

Eesti majandus ja seda mõjutavad tegurid või sündmused

Metsandus ja metsamajandus

Metsad katavad umbes 30% maismaast (4 miljardit hektarit), kuid jaotuvad piirkonniti väga ebaühtlaselt. Maailma metsarikkamad riigid: Venemaa, Brasiilia, Kanada, USA, Hiina, Austraalia. Euroopas  Rootsi, Soome, Eesti ja Norra.

Valdav riiklik metsaomand:
1. Euroopas riigimetsi 90%
2. Põhja-Ameerikas 64%
3. Aasias 94%
4. Aafrikas 100%
5. Venemaal 100%
Vaid kolmandik maailma metsadest on esmased nn looduslikud metsad, mida inimene oma majandustegevuse käidus pole muutnud.

Continue reading

Mikroinvesteeringu arvutamine

Mikroinvesteerimine võimaldab sul kasvatada oma investeerimisportfelli märkamatult, investeerides automaatselt iga deebetkaardi maksega kuni 1 euro enda Kasvukontole.

Kas teadsid, et keskmiselt koguneb mikroinvesteerimisega Kasvukontole 1,1 eurot päevas, ehk ligi 400 eurot aastas.

Continue reading

Ühisrahastusinvesteeringute ülevaade on LHV kliendi internetipangas üleval

LHV hakkas pakkuma oma investeerimisteenuste klientidele uut tasuta teenust, mis võimaldab internetipanga koondvaates tutvuda ka alternatiivsete rahapaigutuste infoga. Esimesena neist saab näha EstateGuru ja Coinbase’i kontode infot.

Alternatiivsete investeeringute, st investeeringud ühisrahastusse ja krüptorahasse, ülevaate lisamine tähendab, et klient näeb nüüd mugavalt korraga nii oma börsi- kui ka börsiväliseid investeeringuid ja saab oma investeerimisportfelli seisust kiire ja tervikliku ülevaate.

„Alternatiivsed investeeringud on saanud tähtsaks osaks investeerimistegevusest, seda just uute investorite puhul. Meie hinnangul on ühisrahastusplatvormidesse investeerinud üle 13 000 Eesti inimese, mis on väga suur ja kiiresti kasvav investorite hulk. Laenuinstrumentide fikseeritud tootlus ja ligipääs uutele põnevatele varaklassidele, näiteks raha paigutamine kasvuettevõtetesse, on leidnud investorite portfellides selge koha börsil kaubeldavate aktsiate ja fondide kõrval. LHV soovib käia oma klientide investeerimistegevusega kaasas ja seepärast otsustasime astuda ka alternatiivsete investeeringute maailmale sammu lähemale. 

Continue reading