Lõuna-Eesti küngaste ja orgude vahel pesitseb põnevaid persoone.

Lõuna-Eesti küngaste ja orgude vahel pesitseb põnevaid persoone. Vaata kuhu suunas tahes, ikka jääb silma mõni maailmakodanik, kelle kohta võib kahtluseta öelda – inimene suure algustähega. Alustades juttu ühe või teisega, kipuvad korduma märksõnad ’loodus’, ’iseolemine’, ’intuitsioon’.

Inimesi, kelle jaoks maailma mõistmine algab just iseenda mõistmisest, looduse ja kõige loodu seoste märkamisest, pole tänapäeval kusagilt niisama lihtne leida. Millest see tuleb, et lõunaeestlaste read koosnevad paljuski tugeva hingejõuga inimestest, kelle loojanatuur ammutab jõudu otse loodusest – on see juhus või selle kandi eripära?

Continue reading

Piibliküttide võidujooks iidsetele tekstidele National Geographic 2019

1400. aasta paiku käsitsi kirjutatud Wycliffe’i uut testamenti, mis on Floridas ühes ristiusu teemapargis välja pandud, koheldakse valgete kinnastega. Inglise teoloog John Wycliffe tõlkis esimesena piibli ladina keelest inglise keelde. Kirikuvõimud mõistsid selle uuenduse hukka. / FLORIDA ORLANDO TEEMAPARGI „THE HOLY LAND EXPERIENCE“ VAN KAMPENI KOLLEKTSIOON | FOTO: PAOLO VERZONE, NG

National Geographic Piibliküttide võidujooks iidsetele tekstidele

Saladuslikus maailmas, kus religioon kohtub arheoloogiaga, otsivad teadlased, kollektsionäärid ja skeemitajad üksteise võidu pühasid tekste.

Surnumere lähedal Juuda kõrbe viljatutes mägedes valitseb halastamatu kuumus. Aga koopas, kus Randall Price kõhutab, uurides kaljulõhet, kust ta leidis just eile 2000 aasta vanuse pronksist keedupoti, on armulikult jahe.
Continue reading

Intelligentsuse mõiste.

Intelligentsus on üldine vaimne võimekus, mis hõlmab loogiliste järelduste tegemise võime, planeerimisvõime, ülesannete lahendamise võime, abstraktse mõtlemise võime, mõistetest ja keelest arusaamise võime ja õppimisvõime.

Wechler (1944: 3) definitsiooni kohaselt on intelligentsus indiviidi üldine võimekus käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime. Intelligentsuse olemuse kohta on palju erinevaid arusaamu. Ühe järgi kujutab intelligentsus endast kohanemisvõimet .Intelligentsust mõjutab pärilikkus , varane lapsepõlv, kasvukeskkond ja sünnijärjekord.
C.G.Morris (1993: 309-311) defineerib intelligentsust kui õppimis- ja kohanemisvõimet.

Intelligentsuse teooriad.

Lisaks üsna suurele definitsioonide valikule on ka terve hulk intelligentsuse teooriaid.

Fluiidne ja kristalliseerunud intelligentsus

USA psühholoog Raymond Cattell(1905-1998) nägi erisusi just üldvõimekuses. Ta leidis, et on kaks teineteisest põhimõtteliselt erinevat intelligentsuse vormi – fluiidne ja kristalliseerunud intelligents.

Continue reading

Kas tehnika ja teaduse areng muutis drastiliselt maailma 20. saj. alguses?

Sajandi algus tõi ühiskonnas kaasa palju muutusi. Mood muutus, kunst arenes ning inimesed hakkasid teisiti mõtlema. Nii ka teaduses ja tehnikas. Siiani oldi kindel, et kõik mida avastada annab maailma kohta on juba avastatud. 20. sajandi alguses aga, muutsid sellised inimesed nagu Hugo de Vries, Albert Einstein, Max Planck ja Sigmund Freud seda arusaama täielikult.Kuid kas piisavalt, et sellel oleks ka mingit mõju meie tänapäevasele mõtteviisile ja elutalitlusele?

Continue reading

Vabanemine teadaolevast – Teadvus

Kui saate teadlikuks oma sõltuvusest ja tingitusest, siis mõistate oma teadvust tervikuna. Teadvus on kogu see väli, milles toimib mõtlemine ja eksisteerivad suhted. Selles väljas on kõik ajendid, kavatsused, ihad, naudingud, hirmud, inspiratsioonid, igatsused, lootused, mured ja rõõmud. Kuid me oleme jaganud selle teadvuse aktiivseks ja passiivseks, ülemiseks ja alumiseks tasandiks – kõik igapäevased mõtted, tunded ja toimingud on pinnal ning nende all on nn alateadvus, milles sisalduvad meile tundmatud asjad, mis avaldavad end puhuti teatud vihjete, intuitsioonide ja unenägude kaudu.

Continue reading

Krishnamurti õpetuse põhituum

Krishnamurti õpetuse põhituum sisaldub avalduses, mille ta tegi 1929 aastal oma kõnes „Tõde on radadeta maa.“

Kui Mary Lutyens, kes oli üks Krishnamurti elulookirjutajatest, palus Krishnamurtil edasi anda oma õpetuse põhituum, pani Krishnamurti kirja lühikese, ühe lehekülje pikkuse kokkuvõtte. Allpool toodu põhinebki Krishnamurti enda kirjutatud kokkuvõttel, tõlkija ei ole teada.

Continue reading