You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Kompetentsus ärimaailmas – Humanistlik Psühholoogia – Äripsühholoogia – Ettevõtte edukus – Müügipsühholoogia

Kompetentsus ärimaailmas – Humanistlik Psühholoogia – Äripsühholoogia – Ettevõtte edukus – Müügipsühholoogia

Kriitika Humanistliku psühholoogia alused

Humanistliku psühholoogia alused. Humanistliku Psühholoogia Lektori poolt jagatud arusaamade kriitika ja arvamus. Sissejuhatus Äripsühholoogiasse

Lühikoolitus

 1. Äripsühholoogia – Edu pole juhuslik – Kompetentsus Ärimaailmas.

1.1 Siin on kolm põhjust, miks madalam enesekindlus aitab saavutada paremini edu:

1.2 Müügipsühholoogia alused.

1.3 Eduka Müügipsühholoogia alused.

1.4 Müügipsühholoogiast üldiselt artikkel.

1.5 Müügikultuur.

 1. Järgmine samm filosoofia ja teooria omandamisest sotsiaalettevõtluse valdkonnas.

2.1 Humanistliku Kristluse Sissejuhatus

2.2 Humanistlik Psühholoogia Teadvuse arengu käigus on olnud alati relatiivne ehk suhteline.

 1. Sri Aurobindo õpetuse tuum ja sisu ja tema ajalooline roll Humanistliku Psühholoogia arenguks.

3.3 Mõiste integreeritud jooga Sri Aurobindo õpetuse tuumale põhinevalt

3.4 Jooga algus ja filosoofia

3.5 Praktika

3.6 Integreeritud jooga eelised

3.7 Kaptenid ja koolid

3.8 Uudistused integreeritud jooga kohta

 1. Mahatma Gandhi õpetuse tuum ja sisu ja tema ajalooline roll Humanistliku Psühholoogia arenguks.

4.1 Ahimsa ehk vägivallatuse tee.

 1. Humanistliku Psühholoogia Kriitika – Inimene sündides pole puhas leht, ehk Tabula Rasa, vaid on sündinud kõrgema Ideega Jumalast.

5.1 Kes oli esmane Tabula Rasa deklareeriva idee rajaja?

5.2 Keha ja hinge vahekorrast

5.3 Arvamus Humanistlikust Psühholoogiast Tabula Rasa alusel.

5.4 Humanistlik Psühholoogia Propageerib Ateismi.

 1. Kuidas eristada tõelisi õpetusi valedest?

Kokkuvõte

1.Kuus Humanistliku Psühholoogia poolt väljendatud heaolu tahku.

2.Kompetentsus määrab rolli ka ärimaailmas Humanistliku Psühholoogia lahti seletatud arvamustes.

3.Hakka iseenda aja peremeheks, hakka ettevõtjaks – äri ja müügipsühholoogia. 

4. Reklaami Psühholoogiline olemus.

5. Turunduskommunikatsioonil on üheksa peamist eesmärki:


1.Humanistliku psühholoogia alused.

2.Humanistliku Psühholoogia Lektori poolt jagatud arusaamade kriitika ja arvamus.

3.Sissejuhatus Äripsühholoogiasse

Kogu maailm on humanistliku psühholoogia puhul maailmavaate küsimus. Arengustaadiumis viiekümnendatel aastatel pole ühtegi printsiipi, mida saaks tõestada. Sissejuhatuseks humanistlik psühholoogia on väidetavalt relatiivne ehk suhteline. Inimkonna arengu seisus on nii palju informatsiooni, et seda on raske käsitleda ühe reaalse printsiibina. Humanistliku psühholoogia kohaselt psühholoog ei pea olema mitte niivõrd inimese uurija, kuivõrd abistaja. Psühholoogi roll on aidata inimesel realiseerida temas talle olev arengupotentsiaal. Psühholoog on pigem abistaja kui teooriate püstitaja. Meetodid, mida nad enamasti kasutavad on vestlus ja vaatlus, harva ka eksperiment.

Lühikoolitus

Psühholoogiast, Äripsühholoogiast, Kristluse ja idamaade filosoofiast, äripsühholoogiast, inimese Edust, Ettevõtte edust ning Ettevõtte praktika omandamisest Sotsiaalvaldkonnas ning edu juhuslikkuse ümberlükkamiset, kompetentsususest ärimaailmas, uue Ettevõtte loomisest e. ( Ettevõtjaks ja Ärijuhiks hakkamisest ) ning madalma või primaarselt keskmise enesekindlusega Edu saavutamisest.

1. Äripsühholoogia – Edu pole juhuslik – Kompetentsus Ärimaailmas.

Psühholoogial on tähtis roll nii eraelus kui äris. Äritegevuses määravad seaduspärasused, mitte juhused. Ärikatel toob eduvalemi Sulle lähemale. Äripsühholoogia seminaride sarja on koondatud tipptegijad erinevatelt aladelt. Inspireeru, kuidas ärimaailma reeglid enda kasuks tööle panna. Võtmesõnadeks on distsipliin, motivatsioon, eesmärgistatus, õppimine, tulude kontrollimine ja õige ajakasutus.

Kompetentsi, ei saa piiritleda kümne aastaga. Teoreetiliselt on kompetentsus sõltuv iseseisvusega otsustes ja mõjutatav samuti ühiskonnast ja psühholoogiast. Ei saa teha kardinaalseid väiteid selle kohta, milline on inimese kompetentsus, mis paneb kordama sõna suhteline. Arengu definitsioon on õige, see on eneseteostus uute ideede omistamise läbi. Positiivsed suhted, sügavad seosed, emotsionaalne sügavus on samuti seotud iseseisvate otsustega, neid mõjutab samuti ühiskond. Eesmärgipärane mõtlemine või mõtteviis seob antud mõttekäigu kokku.

Väidetud on mitmetes psühholoogia tahkudes, et on kasulikum olla vähem enesekindel ja edu tuleb!Üks suuremaid äripsühholoogia klišeesid läbi aegade on, et kõrge enesekindlus on võti edukaks karjääriks. On aeg see müüt purustada – tegelikult aitab madal enesekindlus inimesel ja ärijuhil, personalijuhil, finantsjuhil ja suure ettevõtte omanikul tõenäolisemalt eduni jõuda.  Kõigil ettevõtetel on seatud ärieesmärk, mille saavutamine kajastab ettevõtte edukust – olgu see siis käibe/kasumi kasvatamine, uute toodete/teenuste turuletulek, ekspordi suurendamine või midagi muud. Edukas äri on meeskonnatöö tulemus ning edu saavutamiseks vajatakse motiveeritud ja tarvilike oskustega inimesi. Personalijuhi (HR) olemasolu ja panus on selles vallas väga tähtsad, eriti ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks, väidab tänapäeva äripsühholoogia ja müügipsühholoogia. Edu äris, ei ole aga juhuslik vaid on kontsentreerunud mitmeküllastele printsiipidele. Nendest toon välja tavaarusaama edukusest ja enesekindlusest ning madalama enesekindlusega ärijuhil oma eesmärke saavutada.

Sellisele järeldusele jõudmine on kompetentsuse küsimus, mis on mõjutatud kogemuse poolt, pärast aastatepikkust tööd inimestega. Kindel fakt on, et ülimalt madalast enesekindlusest pole ka abi, sest siis kannatab inimene hirmu, stressi ja muretsemise all, mis paneb ta varem või hiljem plaanidest loobuma, kuid just parasjagu madal enesekindlus aitab seada eesmärke nii, et need on realistlikud ja saavutatavad

1.1 Siin on kolm põhjust, miks madalam enesekindlus aitab saavutada paremini edu:

 1. Madalama enesekindlusega inimene reageerib paremini negatiivsele tagasisidele ja oskab olla enesekriitiline. Enamik inimesi kaldub tähele panema vaid positiivset tagasisidet ja ignoreerima negatiivset. Kuigi see võib aidata püsida enesekindlana, on koosneb väga paljudel aladel sh äri, haridus, sport, kunst edu 90 protsendi ulatuses ettevalmistusest ja vaid 10 protsenti määrab esitlus. Kui te teate oma nõrku kohti, oskate ka paremini ette valmistada.
 2. Madal enesekindlus võib muuta teid pessimistlikuks, kuid sageli toodavad just pessimistlikest inimestest koosnevad meeskonnad parimaid tulemusi. Et olla mingil alal parim, tuleb enda suhtes olla väga karm kriitik, kuid kõrge enesekindlusega inimene seda ei suuda.
 3. Madal enesekindlus motiveerib rohkem töötama ja paremini ette valmistuma. Kui teil on kindlad eesmärgid, siis tõenäoliselt teeb madalama enesekindlusega inimene nende saavutamiseks intensiivsemat tööd. Madal enesekindlus mõjub demotiveerivalt vaid juhul, kui eesmärgid pole selged.

Enamik inimesi tahab olla sale, terve, atraktiivne ja edukas, kuid vaid vähesed inimesed on nõus selle saavutamiseks midagi tegema. See omakorda näitab, et tegelikult nad ei soovigi neid asju niipalju. Madalama enesekindlusega inimesed ei ole enamasti ülbed ja pettuvad vähem. Kuigi me elame maailmas, kus kummardatakse eneseimetlejaid, on liigne enesekindlus ometi vaieldav. Gallupid näitavad, et üle 60 protsendi töötajatest ei armasta või lausa vihkavad oma tööd ning peamine põhjus selleks on eneseimetlejatest ülemused. Kui juhid oleksid vähem ülbed, veedaksid töötajad vähem tööaega Facobookis, tõuseks nende tootlikkus ja ettevõtte käive. Madalama enesekindlusega inimesed tõenäoliselt tunnistavad oma vigu – selle asemel et süüdistada teisi – ja vaevalt et kirjutavad teiste inimeste saavutusi oma arvele. Tänu sellele saavad kasu mitte ainult üksikisikuid, vaid organisatsioonid ja ühiskond tervikuna. Seega võib madal enesekindlus olla teie suurim liitlane eesmärkideni jõudmisel. Proovides unustada müüti, tuleb ärivaldkonnas kõik tahud ja segmendid oma psühholoogiast läbi analüüsida ja purustada need printsiibid, mis ei vii soovitud tulemusteni. Kui ärijuht unustab müüdi, et kõrge enesekindlus on õnnistus ja madal needus. Selgub mõningatel äritahkudel teistmoodi, et tegelikult on vastupidi.

1.2 Müügipsühholoogia alused.

 

Müügipsühholoogia on eraldi tööstus, mis asub kaubanduse ja psühholoogia vahel, mis on esile kerkinud suureneva turu mitmekesisuse, suureneva konkurentsi ja välismaal toodetud kaupade vahel, et pakkuda põhilisi olulisi vajadusi. Müügipsühholoogia meetodid on seotud mitmesuguste tootega seotud aspektidega, alates välise esitlus- ja reklaamikampaaniast kuni potentsiaalsete ostjate arusaamise psühholoogia uuringuni, jälgides publiku vajadusi.

1.3 Eduka müügi psühholoogia alused.

Kvaliteetsete kaupade valmistamine on hädavajalik, kuid see ei garanteeri selle turustatavust, samas kui madalama kvaliteediga toodetele, mis tarnitakse ostjale müügipsühholoogia tehnikat kasutades, võib olla suur edu. Ostja otsust võib mõjutada mitmesugused tehnikad, millest üks mängib hindadega, kui hind on algselt suuresti üle hinnatud, inimene kuulab kõiki eeliseid ja vajadust selle järele, mida pakutakse, kuid ei suuda nii palju kulutada, siis hind langeb järsult ja sisemine võidu tunne vastandub järsult. (isegi kui allahindlus ületab oluliselt teiste ettevõtete sarnaseid tooteid).

Alateadvuse mõiste juhib lõviosa motivatsiooni ostmisest, nii et veenmismeetodite müügi psühholoogiat kasutatakse pärast alateadvuse avastamist ja tagatakse soodsad ühendused. See saavutatakse meeldivate lõhnade ja atmosfääri muusika abil (kohvikud jätavad akna tihti avatuks, et tänaval asuvad inimesed kohvi lõhna ja muusika on kerge ja meeldiv, on iga müügikohtade lahutamatu kaaslane, sest meeleolus olevad inimesed on avatumad). Otsene kokkupuude ostetud kaupadega toimib hästi (materjal – sa pead andma puudutuse, lõhna, lööma, kui see on immateriaalne teenus – siis on hea, kui teil on tasuta mini-esitlusi). Mõnedel inimestel on juhtiv puutetundlik tajutussüsteem, nii et kui asi on juba nende kätte langenud, on võimalus saada lähenemine sada protsenti, ülejäänud saavad täiendavaid boonuseid tutvumiseks. Iga toode tuleb esitada mitte müüdud kujul, kuid justkui oleks teie ülesanne anda isikule soovitud toote kohta täielik konsultatsioon.

Ostja poolt meelde tuletamiseks on oluline, et ei kasutataks teenuste nimekirja, vaid soodsaid visiitkaarte – kaarti on mugav kaasas kanda ja võimalus saada allahindlust mõnikord on motivatsioon mitte saata seda prügikasti, kuid mõtle sellele, mis sellest esindajast võib olla vajalik. .

Võime dialoogi luua, usaldust ja kokkulepet eelnevalt välja arendada retooriliste küsimuste lisamisega, samuti oma küsimuste koostamisega, et ilmselge vastus oleks kokkulepe – inimene, kes mitu korda teiega nõustub, usub alateadlikult, et saate usaldada ja uuesti kokku leppida (kui Te küsite “pakett?”). Lihtsustada valitud isikut, kui ta soovib õppida kõiki olemasolevaid pakkumisi, kasutaks ta veebipoodi ja isikliku kontakti ülesannet pärast soovide hoolikat kuulamist kitsendaks valikut kahele või kolmele positsioonile. See vähendab valiku stressi ja inimene lõdvestub, lisaks on üks kaup alati kasumlikum, mis ei tee neid pikaks ajaks kõhklemata.

Spontaanne vestlusviis toimib ideaalselt, võib-olla kasutades slängi või kuritahtlikke sõnu (mõõdukalt) – see ühendab ja loob tunde, et suhtlemine ei toimu huvitatud müüjaga, vaid hea sõbraga, kes seda teemat mõistab. Teenuste pakkumisel proovige teavitada tagasimakse või tagasimakse võimalusest – uut ei ole vaja leiutada. Tegutseda põhiseaduse ja õigusliku raamistiku raames, kuid kõnelege need võimalused isikule. See loob turvalisuse ja turvalisuse tunde, teie pilt moodustub vastutustundlikuna, kuigi igaüks järgib samu täpseid seadusi. Rääkige isikuga, mida ta vajab: tüdruk, kes tuli kättetoimetamise ja paigaldamise kohta külmiku juurde; pensionär erakliinikus uuesti sissepääsu ja allahindluste kohta; õpilastele sõprade tutvustuste kohta. Leidke, mis huvitab muud inimest kui see, mida olete öelnud ja andke talle.

1.4 Müügipsühholoogiast üldiselt artikkel.

Kaubad ei vaja nende otseste omaduste esitamist, sest turg on pakkumiste üle täis ja ostuprotsess muutub mingi psühhoterapeutiliseks seadmeks. Tundmatu reklaam ei müü kunagi toodet ise, pakub inimestele puuduvaid võimalusi ja tundeid, illusiooni, et ainult selle brändi oma atraktiivsust, karismat, õnne taset või külma eemaldatavat betoonkasti saab hubane ja armastatud.

Müügipsühholoogia eesmärk on manipuleerida inimese sisevajadustega (riietus tähendab enamat kui kaitset külma eest, toit võib näidata muud kui nälja rahuldamiseks) ja tavaliselt kaudselt, kasutades värve ja helisid, valgustust ja lõhnu – mis mõjutab teadvusetust.

See teadus on ilmunud hiljuti ja areneb iga päev, uurides pidevalt maitse muutumise suundumusi, jäädvustades eelseisvad muutused. Sellised muudatused hõlmavad nii väliseid muutusi (köhivastased ravimid hakkavad sügisel reklaamima, suvel jäätist ja talvel kütteseadmeid) kui ka isiku sisemisi emotsionaalseid liikumisi, kuid neil on üldised suundumused (romantiline puhkus või protestimeetmed saavad aluseks kasumliku kontseptsiooni realiseerimiseks pädevale müügiesindajale).

Müügi edukus sõltub paljudest teguritest, samuti kommunikatsiooni edu ja iga inimene võib jagada oma trikke ja trikke. Nad võivad osutuda universaalseks ja nad saavad töötada ainult kohaliku elanikkonnaga piirkonna mentaliteedi ja iseärasuste eripärade tõttu, kuid on olemas teatud üldised edukuse reeglid, mis on universaalsed.

Kliendile isikliku ruumi pakkumine ja võime rääkida rohkem kui müüja (paljude kinnisvaramaaklerite üllatuseks) töötab suurepäraselt. Kui te esimest korda pöördute ja hakkate inimesele toote kohta rääkima, siis kaotate unikaalse võimaluse teada saada, mida inimene täpselt vajab, sa kaotad identiteedi ja keegi ei meeldi tunda end rahakottina jalgadega. Aktiivselt kuulates ja küsides selgitavaid küsimusi, teenite kliendi positiivset suhtumist isiklikult, samuti saate palju teavet isiku soovide ja sisemise eelistuse kohta, mis annab teile võimaluse oma valiku üle kontrollida. Kui keegi ütleb – teine ​​arvab, ja kui te ütlete, tekib klient mitmesuguste keeldumisvõimaluste korral, kui klient ütleb – te tulete vääriliseks ja individuaalselt sobivateks põhjusteks ostmiseks.

Kui potentsiaalne ostja ütleb, peate leidma oma probleemi, mida saab teie toote abil lahendada, ning seetõttu peate selgitama, kuni teie juurde jõudnud sisuliselt on selge. Isik ei taha kõike teada saada, eriti kuna ta ei taha oma aega oma teenuste täielikus nimekirjas veeta. Kõik, mida ostja vajab, on leida oma ülesande lahendus minimaalsete kulutustega (sealhulgas oma ajaga) ja maksimaalse kasuga. Seega, kui naine kaebab, et lapsed põrandale pidevalt lekivad, pakuvad lahendust – mitte-lekkivad tassid, kummist vaibad, kiired absorbeerivad rätid, kuid mitte vaibapuhastusvahend või muud mänguasjad (see ei kõrvalda põhjust ja puhastaja puhul vaip juhib ka meeles lisatööd).

Ole valmis inimestega suhtlemiseks: peate vestluse alustamiseks ja kontaktide loomiseks valmistama mõned fraasid (vali erinevad inimesed erinevatele inimestele), mõtle küsimustele, mida te isikult küsite, oma vastused, esitades oma ettepaneku soodsas valguses. Peaksite oma peaga olema ligikaudne vestlusplaan ja selle lõppeesmärk, vastasel juhul võib teil olla suur sõber, kuid mitte oma tooteid müüa. Kuid hoiduge mälestatud fraasidest, inimesed tunnevad automaatselt hääldatavat teksti ja ei taha tõesti sellist ametlikku kontakti.

Samamoodi nagu toote tüüp on välja töötatud, peaks teie kõne arendama ka kliendile. Maailmas, kus paljud tunnevad ennastunnetust, emotsionaalset lööki, tähtsustunnet edendavaid fraase, on teie otsesed assistendid kasuks.

Müügipsühholoogia meetodid on erinevad, kuid mitte ükski trikkide või kvaliteedi otsesus ei toimi, kui te ei saa edastada teavet, mille jaoks peate samal tasemel suhtlema. See kehtib nii juhtide kui tundmatu terminoloogiaga kliendi magamise kohta või lihtsustab seda professionaalidele. Sinu ülesanne on mõista inimese taset ja rääkida temaga sobival tasemel (programmeerija saab paremini öelda operatsioonisüsteemi kõigi omaduste ja õpilase kohta kiire Interneti ja sülearvuti kompaktsuse kohta). Selleks peate toodet põhjalikult mõistma, sest mitte kõik ei kuula teie kõnesid, keegi hakkab küsima huvitavaid küsimusi ja oleks hea, kui teil oleks sellele vastus.

Edukad müügid on võimalikud, kui olete tõesti huvitatud inimesest ja teie toodetest, ei sea eesmärgiks müüa, kuid otsustate aidata inimesel probleemi lahendada, välja selgitada, siis isegi mitte midagi osta, see ostja naaseb teile hiljem või saadab oma sõbrad ja võib-olla just vaja peatada otsuse tegemiseks, võrrelda ettepanekuid ja see on takti, mis sunnib teda sinu juurde tagasi pöörduma.

1.5 Müügikultuur

Värviline müügipsühholoogia

Selleks, et toimuks edukas müük on oluline tunda psühholoogiat. Müügipsühholoogia peab arvestama paljude aspektidega.
Klassikaline psühholoogia väidab, et inimene tajub maailma põhiliselt viie meelega – nägemise, kuulmise , haistmise, maitsmise ja kompimise abil, kusjuures 80%informatsioonist saadakse nägemismeele kaudu. Inimene eristab värve nagu helisidki vastavalt silma ja kõrva võimalustele. ( http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/varvusopetus/vrvipshholoogia.html )
Oma iseseisvas töös käsitlen värvide mõju. Käsitlen seda teemat, kuna värvide psühholoogiat on uuritud väga põhjalikult ja antud teema kohta on piisavalt palju materjali ka eesti keeles. Töös toon ara ka neli tuntud firma logo , mis on müügi osa ja kirjeldan/analüüsin lühidalt nende värvilahendusi.
Värvid turunduses sisaldavad alati mingit sõnumit. Näiteks:

 • Must on väga mitmekesine . Luksus ja peensus, jõud. Läänemaailmas on leina ja allmaailma värv, millel on seos ka nõidusega (must maagia). Kurjus ja kõik paha. Hinduistlik hävingujumalanna Kali on must, Hiinas tähistab must põhjakaart ja talve. Mustast poolvääriskivist gagaadist e. pigisöest valmistatud ehted olid kuninganna Victoria ajal leina märgiks. Sellise moe lõi ta tahtmatult ise, sest oma meest leinates loobus ta säravatest ehetest.
 • Valge sümboliseerib puhtust, veatust ja absoluuti ( pulmakleidid ), steriilsust (arstid), ka jahedust. Seostub kõikides värvides enam pühadusega: ohvriloomad on sageli valged Kummitused arvatakse olevat valged,sest see värv ei varja midagi. Valge lipp tähendab allaandmist ja vaherahu , rahu üldse. Samas on see Aasias leinavärv.
 • Punane värv on domineeriv ja agressiivne. Kuna inimsilm on arenenud punast värvi hästi märkama, on seda hea kasutada tähelepanu saamiseks. Meie rahva mütoloogias on punast peetud elurõõmu ja uhkuse värviks.
 • Sinine on erinevate küsitluste järgi populaarseim lemmikvärv (eriti meeste hulgas). See on rahulikkuse ja harmoonia värv (helesinine). Tumesinine on ratsionaalne

2. Järgmine samm filosoofia ja teooria omandamisest sotsiaalettevõtluse valdkonnas.

Räägitud on Humanistlikust Psühholoogiast ja kriitika seisnebki selles, et teooria, filosoofia ja areng ka muudes valdkondades ei oma ettevõtluse praktikas mittemingit rolli. Tuues välja need ajaloolised faktid filosoofiast, psühholoogiast, humanistliku psühholoogika kriitikast ja religioonist saavutame liht-teadmisi ja praktika kujuneb sotsiaalettevõtete juures hoopis teiseks, kui on humanistlik psühholoogia, filosoofia ja need on vaid Teadvust e. teadvelolekut laiendavad faktorid, mille printsiibid ei oma rolli reaalärinduses. Toome need tahud siiski välja ja lõpetame artikkli ettevõtte loomise kartusega e. kuidas üle saada kahtlustest Edu saavutamisel uue ettevõtte rajamisel.

2.1 Humanistliku Kristluse Sissejuhatus

Humanistlikus kristluses on tähtsaimaks väärtuseks inimene. Humanistliku kristluse pooldajad nõuavad loobumist antiikaegsest maailmapildist ja teadusevaenulikust fundamentalismist. Humanistlikus kristluses on religiooni lahutamatuks osaks inimõiguste austamine.

Rudolf Bultmann arvas, et mõnel perioodil on humanismi ja kristlust teravalt teineteisele vastandatud, mõnel perioodil on aga tunnistanud nende ühisosa.

Humanismi ja kristlust ühendab inimese erilisuse ja väärtuse tunnistamine. Tänapäeval pole vaja humanismile vastanduvat kristlust. Jumalakartus, ilma inimesekesksuseta on fanatism, mis võimaldab õigustada vägivaldsust, ristisõda, inkvisitsiooni, autoritaarsust.

Kui kirik peaks millelegi ühiskonnas vastu seisma, siis just nimelt mõtteviisile, mis näeb inimeses vaid objekti ning vahendit mingi süsteemi (firma, partei, riigi) eesmärkide saavutamiseks.

Humanistlik kristlus vastandub sellistele kristluse vormidele, mis ei tunnista inimese õigust ise otsustada ja vastutada; mis nõuavad inimese pimedat allumist kiriklikele autoriteetidele; mis tahavad demokraatiat kirikus asendada autoritaarsusega

2.2 Humanistlik Psühholoogia Teadvuse arengu käigus on olnud alati relatiivne ehk suhteline.

Teadvust käsitletakse humanistliku psühholoogia algstaadiumites Sri Aurobindo puhul maailma arenguna lõpmatuse suunas. Teadvus ei ole ainult mõttemaailm, nagu väidab lektor. Teadvust on maailma ajaloos käsitletud, kui absoluuti. Sri Aurobindo rõhus teadvuse lõpmatusele. Maailma lõppstaadium psühholoogia puhul on igas mõttes relatiivne seisukoht. Relatiivne humanistlik psühholoogia üritab seletada relatiivselt ja teadvustada tuleks, et kogu maailm on relatiivne ehk suhteline ja meie hinnangud maailmale on humanistliku psühholoogia deklaratsiooni järgi tunduvad olevat suhtelised. Miks me toome esile suhtelisuse, kuna filosoofia algstaadiumid ja teaduse areng on vastuolus väidetega Religiooni suhtes, kus on väidetud, et seda juhivad ainult kombed. Religioon on ainult sõna sellest, mis on täielikult sügav, mitte pinnapealne nagu lektor väidab.

3. Sri Aurobindo õpetuse tuum ja sisu ja tema ajalooline roll Humanistliku Psühholoogia arenguks.

Sri Aurobindo Akroid Ghoshi (15. august 1872 Calcutta – 5. detsember 1950) oli India revolutsionäär, ühiskonnategelane, luuletaja, joogi ja müstik.

Ta omandas hariduse Inglismaal – alguses Manchesteris, hiljem Cambridge’is, kus õppis filoloogiat ja omandas seitse Euroopa keelt. Ta võinuks asuda Indias riigiteenistusse, kuid kukkus meelega läbi ratsutamiseksamil. 1893. aastal naasis ta kodumaale ja hakkas õpetama kolledžis, kirjutas luuletusi ning õppis India filosoofiat ja vaimseid aluseid.

1921. aastal tuli aašramisse Mirra Richard (Alfassa), kelles Aurobindo tundis ära šakti kehastuse ja andis talle nime Ema, mille järgi teda hiljem on tuntud. 24. novembril 1926 saavutas Aurobindo valgustatuse ja eraldus välismaailmast, andes aašrami ja kujunenud koguduse juhtimise üle Emale.

Aurobindo (1872–1950), India filosoof, vedantast lähtuva integraalse jooga õpetuse arendaja. Asutas Pondicherrys hariduskeskuse Sri Aurobindo Ashram, praegu Auroville.

3.3 Mõiste integreeritud jooga Sri Aurobindo õpetuse tuumale põhinevalt

Integreeritud jooga ( purna-jooga ) tuleb mõista enese avastamist ja võimalust leida maapealne transformatsioon vastavalt Sri Aurobindo õpetusele. Seda mõistetakse südametunnistuse seiklusena.

3.4 Jooga algus ja filosoofia

Sri Aurobindo sõnul seisneb inimese kutse mõistmises üksteisega jumaliku väega, mis toimib kosmoses, shakti (sanskriti “võimu, jõu”, Parvati-Kali, Shiva naise apellandi), teadvuse ümberkujundamise kaudu tema integreeritud jooga ( purna-jooga ), mis, erinevalt traditsioonilisest joogast, püüab integreerida jumaliku ka igapäevaelus ja materiaalses elus.

3.5 Praktika

Integreeritud jooga praktikas on võimalik kasutada klassikalisi erialasid, kui need on kasulikud olemise ühtlustamiseks, alustades füüsilistest asendidest (asanasest) ja jätkamisest hingamismeetoditega (pranayama), kontsentratsiooniga (dharana), kordamisega. mantra (japa) ja meditatsioon (dhyana), kuigi nende praktika sõltub täielikult praktiku individuaalsest olemusest ja puudub igasugune kehtiv distsipliin.

Sri Aurobindo sõnul “Jooga süntees” põhineb Integral Jooga erinevate jooga harude ühtlustamisel, mis olid varem lahutatud:

 • Hatha jooga – füüsiline jooga;
 • Raja jooga – meele jooga;
 • Karma Jooga – isetu tegevuse jooga;
 • Bhakti jooga – pühendumise jooga;
 • Jnana Jooga – teadmiste jooga;
 • Tantra – kasulik distsipliin, et siseneda Shakti, emaga.

3.6 Integreeritud jooga eelised

Integreeritud jooga õpivad meelt rahustama, parandama kontsentratsiooni, muutma selliseid eluvaldkondi nagu tervis, uni, isu, valitsevad vägivaldsed emotsioonid, õitsema tõelist ja sügavat vaimset aspekti.

Aeglaselt liigume kogu maailmas igapäevases tegevuses tasakaalu ja harmooniaga . Omandatakse rahulikkus, lõõgastumine ja lõõgastumine, samaaegselt elavdades energiat. Keha paindlikkus on ühendatud meele elastsusega.

3.7 Kaptenid ja koolid

Sri Aurobindo sündis rikkalikus bengali perekonnas ja õppis Inglismaa Cambridge’i ülikoolis, kus ta jäi 14 aastat. Tema õnnestus siseneda Cambirdge’i tänu klassikaliste kirjadega, mille talle andis Londoni Püha Pauluse kool. 1893. aastal naasis ta Indiasse, liitus rahvusliku liikumisega. Ta arreteeriti ja vangistati 1907. aastal pommirünnakus osalemise eest.

Vanglas sai ta sisemise korra intuitsiooni vormis, lihtsa ja võimas käsu, mis realiseerus meningide seas: “Mine Pondichéry’le”. Alustades vale nime Dupleixi pardal, saabus ta 4. aprillil 1910 Pondichéry’le ja jäi pensionile asrami (hermitage), millest sai viljakas maa, kus Sri Aurobindo pani aluse oma lahutamatule joogale, mida ümbritsevad jüngrid, kes olid ühendatud kindel ja ühtne kogukond.

Aastal 1914 kohtus ta esimest korda Blanche Rachel Mirra Alfassaga, tulevase Mère’iga, kes tuli Pondichérisse koos abikaasa, prantsuse filosoofi Paul Richardiga. Ta veenab Sri Aurobindot oma mõtte ja visiooni kirjalikult esitlema. Seega sündisid 1914-1920 peaaegu kõik Sri Aurobindo suured teosed, sealhulgas: Jumalik elujooga sünteesinimtsükkel, Inimese ühtsuse ideaal . Esimese maailmasõja puhkemisel sunniti Richards Pondichéryst lahkuma.

Itaalias on palju koole, mis pakuvad lahutamatut joogat ja ühendavad erinevaid stiile ja tehnikaid emotsionaalse ja vaimse pinge vabastamiseks. Tegelikult annab isegi joogaõpetaja, kes ei keela õpetada lahutamatut joogat rangelt, kuid võib-olla osa sellest, kui ta tegelikult praktikat edastab intensiivsuse ja teadvusega, annab endiselt oma õpilastele lahutamatu jooga.

3.8 Uudistused integreeritud jooga kohta

Sri Aurobindo “Jooga sünteesil” kirjutab: “Aga kui me tahame maksimaalselt ära kasutada seda võimalust, mida see elu meile pakub, kui me tahame adekvaatselt vastata saadud kaebusele, mitte ainult mõne sammu edenemisele, vaid selle eesmärgi saavutamisele vaatamata, on see oma lahutamatu kingitus on oluline, sest jooga edu saladus seisneb selles, et seda ei peeta üheks eesmärgiks, mida tuleb elus saavutada, vaid kui elu ise. ”

Integraalne jooga on aluseks aurobindia meditatsioonile: teada saada, kuidas

4. Mahatma Gandhi õpetuse tuum ja sisu ja tema ajalooline roll Humanistliku Psühholoogia arenguks.

Mohandas Karamchand Gandhi (2. oktoober 1869 Porbandar – 30. jaanuar 1948 New Delhi), tuntud ka kui Mahatma Gandhi, oli India poliitik, kes juhtis vägivallatut võitlust Briti võimu vastu Indias.

Ta kasvas üles Gujaratis, ja elas seejärel kuni aastani 1915 Lõuna-Aafrikas.

Tema sünnipäev, 2. oktoober, on kuulutatud rahvusvaheliseks vägivallatuse päevaks.

Mahatma Gandhi: Vägivallatus on suurim inimkonna käsutuses olev jõud

Vägivallatuse mõiste – nii teoorias kui praktikas – tõi maailma laiema tähelepanu alla India riigimees Mahatma Gandhi, kelle jaoks oli Tõde tema jumal ja vägivallatus ülim põhimõte. Tema sõnul ei ole vägivallatus loobumine tegelikust võitlusest kurja vastu. Gandhi 1950ndate lõpul ilmunud tekstid on ajatud ning aktuaalsed ka tänastel ärevatel aegadel. Alkeemial on hea meel avaldada katkend tema raamatust “Maailm on väsinud vihkamast”, mille arutlusteemaks on vägivallatuse tee.

4.1 Ahimsa ehk vägivallatuse tee.

Tõe tee on kitsas ja sirge. Samasugune on ka Ahimsa tee. Ta on nagu mõõgateral balansseerimine. Akrobaat suudab nööril kõndida tänu keskendumisele. Kuid keskendumise aste, mis on vajalik Tõe ja Ahimsa teel käimiseks, on palju suurem. Väikseimgi tähelepanematus toob kaasa kukkumise. Üksnes pideva pingutusega jõutakse Tõeni ja Ahimsani…

5. Humanistliku Psühholoogia Kriitika – Inimene sündides pole puhas leht, ehk Tabula Rasa, vaid on sündinud kõrgema Ideega Jumalast.

Mis on Tabula rasa? – mõistust on sündimisel nagu valge paber, ideed puuduvad Idee . mõtlemise objekt Ideed pärinevad kogemustest Kogemus võib olla tulla kahest kohast 1) aisting – välismaailma tajumine 2) reflektsioon –sisemaailma ratsionlaalne seletamine.

5.1 Kes oli esmane Tabula Rasa deklareeriva idee rajaja?

Püha Aquino Thomas ehk Thomas Aquinost (itaaliapäraselt Tommaso d’Aquino; 1225 Roccasecca – 7. märts 1274 Fossanova) oli Itaalia päritolu dominkaani munk, katoliku vaimulik ja pühak ning Kiriku doktor. Ta oli väga mõjukas skolastiline filosoof, teoloog ja jurist. Skolastilises traditsioonis tuntakse teda ka kui Doctor Angelicus ja Doctor Communis.

Ta oli esimene klassikalistest loomuliku teoloogia pooldajatest ja pani aluse tomismile. Tema mõju Lääne filosoofiale on olnud suur ja uusaja filosoofias leidsid tema ideed palju kajastust, eriti eetika, loomuõiguse, metafüüsika ja poliitilise teooria valdkondades.

5.2 Keha ja hinge vahekorrast

Thomas uskus, et inimese hing on sündides tabula rasa ehk valge leht ning kõik teadmised tuleb omandada meelekogemuste kaudu. Aquino Thomas lähtub inimese mõistest, püüdes leida inimese olemisprintsiipe tema olemasolu analüüsides. Inimene on Jumala poolt loodud. Thomas rõhutab, et inimene on Jumala poolt loodud kehalis-vaimsena. Inimese kehaline loomus ei ole järelikult loomise puudujääk, vaid Jumala kavatsuslik, inimese olemusmääratluse aspekt. Hing ei ole loodud kehast varem ja sõltumatult. Jumal lõi inimese tervikliku kehalis-vaimse olevusena. Thomas kummutab uusplatoonilise käsitluse ehk dualismi idee. Hing ja keha pole kaks iseseisvat entiteeti, nagu väitis Platon, vaid ühtse isiku mitteiseseisvad aspektid. Platoni kohaselt taanduvat inimese olemushingele, mis on aktsidentaalselt ühendatud kehaga, seetõttu võib ühest kehast teise rännata. Thomase arvates ei ole näha ratsionaalset põhjust, miks Jumal hinge kehaga ühendas. See ühendus paistis hingele olevat loomuvastane. Inimese kui keha ja hinge ühendus oleks midagi ebaloomulikku. Selle vahekorra õige käsitluse võtmeks on Thomase järgi hülemorfismi printsiip – hing ja keha on teineteisega vormi ja mateeria suhtes. Mõistuslik hing kujutab endast inimese ainsat substantsionaalset vormi. Kõike, mida inimene on – kehaline olend, elusolend jne – on ta kui olemusvormi kaudu. Hinge loomus on olla intellekt ja keha vorm. Hing vajab oma loomuse teostamiseks keha. Keha ei ole pelk kest, vaid hinge eneserealisatsiooni meedium. Thomas uskus, et igal elusolendil on hing, mis annab kehale kuju ja on selle ühtsuse printsiip ning inimene on psühhofüüsiline tervik. Loomadest ja vaimolenditest eristab meid ratsionaalne element. Intellekt, mis tegeleb vaimsete asjadega, on surematu ja seega, vastupidi Aristotelesele, väidab Thomas, et füüsiline surm pole veel meie lõpp. Et saaksime nautida igavest elu, peab hing, mis loomuomaselt kuulub kokku kehaga, sellega viimsel kohtupäeval taas ühinema.

5.3 Arvamus Humanistlikust Psühholoogiast Tabula Rasa alusel.

Luuakse lihtsalt väiteid, mis puudutavad muutuvat maailma. Teadvuse areng on loomulik protsess ja seega tuleks seda vaadata absoluutsest vaatevinklist, mida psühholoogia ei tee, pole absoluutset armastust, pole absoluutset enesestmõistetavat arengut. Eitatud on Teadvuse absoluutsust ja Absoluudi olemasolu, ehk Jumalat. Inimesed on läbi inimkonna arengu alati toonud esile Jumala mõiste. Seega väidan, et Jumal on absoluut. Selle mustri annab kogu inimkonna areng, kus filosoofia on väitnud, et inimene on sündinud ühe sama ideega, ideega millegi kõrgema olemasolust ja ideega Jumalast ja tema eksistentsist.

5.4 Humanistlik Psühholoogia Propageerib Ateismi.

Ateism (vanakreeka sõnast ἄθεος atheos, ‘jumalata’) on laias mõistes usu puudumine Jumala või jumalate olemasolusse.

Paljud ateistid ei usu jumaluste eksisteerimist empiiriliste tõendite puudumise tõttu. Teised eitavad jumalusi filosoofilistel, sotsiaalsetel või ajaloolistel kaalutlustel. Ühest filosoofilist tõekspidamist ateismis pole, kuid mitmed ateistid väidavad end järgivat ilmalikke väärtusi, näiteks humanismi ja naturalismi.

Vahel nimetatakse ateistlikeks ka religioone, milles puudub usk jumalasse kui reaalsesse isikusse, näiteks budism ja džainism.

Ateismi terminit kasutati algselt halvustava epiteedina inimeste või uskude kohta, kes lahknesid üldkehtivast religioonist. Vabamõtlemise, teadusliku skeptitsismi ja religioonikriitika levikuga omandas termin spetsiifilisema tähenduse, mistõttu seda hakati üha enam kasutama usuliste veendumuste puudumise kirjeldamiseks.

Moodne ateism kujunes mõttelaadiks Ludwig Feuerbachi, Karl Marxi ja Sigmund Freudi kirjatööde tulemusena.

6. Kuidas eristada tõelisi õpetusi valedest?

Kristlik nägemus sellest, kuidas ära tunda valeõpetused. Rajatud on Kristlus alati Piiblile, tänapäeva Kristlikus ühiskonna kihis.

Vaata Efeslastele 4:14,15. Meid on kästud üles kasvada, et me ei oleks igas õpetuse tuules kõigutatud ja õõtsutatud. On palju erinevaid hääli ja õpetusi, mis püüavad võita meie tähelepanu. Väga tähtis on olla kindlalt rajatud tões, et koheselt ära tunda valed asjad. Kas tead, kuidas ära tunda võltsraha? Sa pead nii hästi tundma õiget rahatähte, et valeraha nähes tunned sa selle otsekoheselt ära. Samamoodi peame me ka nii tundma  tõelist Piibli õpetust, et me otsekoheselt tunneme ära valeõpetuse tuule.

On olemas palju kultusi, valereligioone, humanistlikke õpetusi ja okultistlikke gruppe, kes propageerivad õpetusi, mis on selgelt  vastupidised Piibli õpetusele. Parim asi on küsida: “Kas nendel õpetustel on piibellikku alust? Kas Piiblis on midagi, mis on vastuolus nende õpetustega?” Mõned grupid kasutavad just piisavalt palju kirjakohti, et paista piibellik. Piibel ütleb meile, et kahe või kolme tunnistaja läbi on asi kinnitatud. (2Korintlastele 13:1.) Tähtis on leida kaks või kolm või isegi rohkem kirjakohta … nende kontekstis …, mis oleks aluseks sellele konkreetsele õpetusele. Kui keegi õpetab midagi, mis rajaneb ühele kirjakohale, mis pealegi on välja võetud kontekstist, siis on see ilmne märk sellest, et see õpetus on vale.

Järgnevalt on mõned põhilised kristlikud põhimõtted, mida valeõpetused ignoreerivad, väänavad või kasutavad petmiseks.

1. Kristuse jumalikkus: Jeesus Kristus on tegelikult Jumal lihas, teine Kolmainsuse isik.

(Johannese 5:18; Johannese 10:30-33; Johannese 20:28; Koloslastele 1:15:19.)

Valeõpetused eitavad Kristuse jumalikkust. Nad hüüavad Jeesust suureks moraali- õpetajaks, prohvetiks või lihtsalt heaks inimeseks, kuid nad eitavad, et Ta oli Jumal lihas.

Kokkuvõte

1.Kuus Humanistliku Psühholoogia poolt väljendatud heaolu tahku.

 1. Kuus psühholoogilise heaolu tahku väljendab mõningaid sõltumatuid ideid, mis on samuti suhtelised. Iseseisvust otsustes on kirjeldatud inimese otsustusvõime piiramatusena, tegelikult on otsustusvõime mõjutatav ühiskonnast. Kompetentsi, ei saa piiritleda kümne aastaga. Teoreetiliselt on kompetentsus sõltuv iseseisvusega otsustes ja mõjutatav samuti ühiskonnast ja psühholoogiast. Ei saa teha kardinaalseid väiteid selle kohta, milline on inimese kompetentsus, mis paneb kordama sõna suhteline. Arengu definitsioon on õige, see on eneseteostus uute ideede omistamise läbi. Positiivsed suhted, sügavad seosed, emotsionaalne sügavus on samuti seotud iseseisvate otsustega, neid mõjutab samuti ühiskond. Eesmärgipärane mõtlemine või mõtteviis seob antud mõttekäigu kokku. Enda aktsepteerimine, positiivne enesevaade ja enesearmastus on samuti suhtelised ja mõjutatud ühiskonnast ja lähi inimsuhete ning inimese kogemusliku baasi läbi.

2. Kompetentsus määrab rolli ka ärimaailmas Humanistliku Psühholoogia lahti seletatud arvamustes.

 1. Inimkond, ei ole suuteline mõistma rakutasandil olevat informatsiooni. Humanistlik psühholoogia väidab, et rakutasandil olev informatsioon on inimmõistusele seletamatu, mis on tõsi. Sellises informatsioonitulvas on navigeerimine raske ülesanne, mida lektor üritab teha. Kokkuvõtteks väidan, et humanistlik psühholoogia on pinnapealne maailmakäsitlus ja ei kuulu reaalainete hulka. Kokkuvõtteks tahan ütelda, et selline teooria on hoopis teistsugune, kui praktika.
 2. Kui me suudaksime mõista, mis toimub näiteks puudega inimeste hinges ( mõistuses ) oleks see tööd edasiviiv asi ja praktika saaks hoopis teise kuju, vormi ja käsitluse, kui läbi Humanistliku Psühholoogia, mida on rõhutatud kõikides Sotsiaalainetes ja Sotsiaalpraktika koolitustes, Sotsiaalettevõtte rajamise läbi. Sotsiaalministeerium pakub palju rahastamise võimalusi Ettevõtjaks hakkamisel.
 3. Enda aktsepteerimine, positiivne enesevaade ja enesearmastus on samuti suhtelised ja mõjutatud ühiskonnast ja lähi inimsuhete ning inimese kogemusliku baasi läbi. Kristlik vaatenurk annab enesekindluse, mitte madala või keskmise enesehinnangu ja eneseteostuse valdkonnas, kuigi see on vajalik. Kui inimene usub millegisse, siis ta ka põhimõtteliselt saavutab antud tulemuse, millesse ta usub. Esmalt Jumalasse, kuna inimene on sündinud ideega Jumalast, ega pole Tabula Rasa ehk tühi leht saavutab ta usu ( igaüks usub millessegi, ärinduses põhiliselt endasse, kuid siin on välja toodud grupp inimesi, kes usuvad kõrgema jõu olemasolusse või otseselt Kristlikusse Jumalasse ) Jumalasse ja seejärel endasse saavutades kõige positiivsemaid, emotsioone ja inimsuhteid siduvaid, edu ja energiat andvaid tulemusi ärinduses. Säilitades edu keskmise enesehinnanguga – väikeettevõtlus pole ebamääraselt kõrgeid illusioone tegeva inimese puhul edukas. Riskivabaduse annab usk antud projekti, mis on keeruliselt läbi analüüsitud ja läbi katsutud kõikidest tahkudest, nagu relatiivsusteooria, läbi analüüsitud kõik kolm dimensiooni ja aeg. Aeg ei ole inimese vaenlane, vaid riskivaba ettevõtluse alustamist Eestis edasiviiv planeeritud ratsionaalne ja läbimõeldud printsiip. Kui meie usk ja teod, praktika ja religioon, teooria ja müügioskus on kindlalt struktureeritud ajana meie mõtlemise ja meeleseisundi puhul, saavutab inimene planeeritud tulemused, mida kannab edasi usk sellesse, mida ta teeb ja ette võtab ning usk Jumalasse e. kõrgemasse abisse, kelle poole pöörduda probleemide lahendamiseks usu läbi.

Järgnevalt:

3. Hakka iseenda aja peremeheks, hakka ettevõtjaks – äri ja müügipsühholoogia. 

 1. Küsimusele “Millised on riskivabad ettevõtlusvõimalused Eestis?”  Kui lugeja on kokku puutunud iseseisvate ettevõtete loomise ja juhtimisega nii Eestis kui ka naaberriikides, siis siin on mõned tema tähelepanekud tänasest Eesti majandusest ja algaja ettevõtja võimalustest. Küsimusele, miks eesti inimesed kardavad ettevõtlusega alustada on ainuke vastus – hirm läbikukkumise ees. Eesti kapitalile rajatud ettevõtted peaksid tundma äripsühholoogiat ja selle teooriat rohkem, et vastata oma küsimustele ja läbikukkumise ning rahade taotluse puhul tuleb teha tugev eneseanalüüs e. müügi ja äripsühholoogia. Võimalik rahakaotamine on suur ja see on üks faktor, miks alustatakse väikeettevõtteid töötukassa toetusel. Haridust ja koolitusi pole piisavalt ja need on mured millega peaks inimene tegelema, nii enda juures, kui võttes arvesse kõiki müügipsühholoogia tahke, kuidas saavutada edu läbi riigifondideEesti kapitalile rajamise ja ärianalüüsi, eneseanalüüsi ( oma tegelike võimete määramise ), psühholoogia ja ärisuhete õppimise läbi. Ka on tähtis omandada teadmised sellest finants või äriettevõtluse tahkudes, milles edu saavutada. Ärijuhiks saades on vaja omandada nii psühholoogilise, juhtimise ja müügipsühholoogia koolitused. Riik ja ettevõtjad peaksid rohkem koostööd tegema, et saavutada antud ettevõtete arv Eestis, mille potensiaalne tulemuslikkus tuleb riigifondidest.

4. Reklaami Psühholoogiline olemus

 1. Reklaami kaheks peamiseks motiiviks on informeerida inimest kauba või teenuse olemasolust, omadustest ja tingimustest selle kättesaamiseks, ning mõjutada inimest tarbima just seda kaupa/teenust. Ühiskondlikes tingimustes, kus on ennatlik rääkida kaubarohkusest, on ülekaalus informeeriv funktsioon.
 2. Tingimustes, kus pakkumine ületab nõudluse nihkub paratamatult esile reklaami mõjustav funktsioon. Humaansetest kaalutlustest – ärgem mõjustagem inimesi, vaid üksnes informeerigem neid! – lähtuv tootja, kes eitab inimeste sihipärast mõjutamist, petab ennast kahekordselt. Esiteks seetõttu, et informeerimine ise juba sisaldab mõjutamist. Teiseks aga seetõttu, et loobudes mõjutamast inimest ostma tõepoolest head ja ausalt edustatud kaupa, annab ta suurema tegevusvabaduse nendele firmadele, kes ei pruugi üldse mõelda humaansetele aspektidele ja kelle toodang on vilets. Nimetagem sellist olukorda tarbimisturule suunatud ausa tootja saatanlikuks lõksuks.
 3. Lõppkokkuvõttes on reklaami eesmärgiks soodsalt müüa oma kaupa või teenust.
  .( Bachmann, 1994:25)

5. Turunduskommunikatsioonil on üheksa peamist eesmärki:

 • Informeerimine – inimeste teadlikkuse tõstmine ettevõttest ja selle toodetest;
 • Sõnumi tugevdamine – saavutatud teadlikkuse säilitamine ja tugevdamine, mis puudutab ettevõte mainet, peamisi hüvesid ning nime ära tundmist ka pikema aja vältel.
 • Veenmine – sihtgruppide motiveerimine sooritada ettevõtte soovitud tegevust (tavaliselt ostu).
 • Meeldetuletamine – inimestele märku andmine, et ettevõte ja selle tooted on endiselt saadaval
 • Üks-ühele lähenemine – on peamiselt suunatud kliendile, kes sirvib Internetti üksinda nii, et talle saab läheneda nö isiklikult. Selline lähenemine kasutab peamiselt otsingumootorite abi, vastates otsingusse pandud otsingusõnadele. Sellist turundamist võib näha näiteks Google paremal äärel, kui panna otsingusse mingi toode või isegi suvaline sõna.
 • Teatud huvide olemasolul põhinev – firmad paigutavad oma reklaami lehele, mida külastavad just sellise huviga inimesed. Näiteks, arvuteid valmistav firma paigutab oma reklaami teatud sorti arvutifoorumisse või uudistelehele, kus ilmuvad tehnika uudised.
 • Geograafiline lähenemine – reklaam suunatakse just selle maa kasutajale, kes on hetkel lehel, praegusel hetkel on see levinuim moodus. Võimaldab reklaamiga jõuda paljude erinevate riikide klientideni ilma suurema muutuseta ning inimesele on tõmbavam emakeelne reklaam. Selleks on vajalik lehekülje haldajalt teatud tarkvara, mis suudab külastaja asukohta määrata.
 • Kasutaja üldinfo järgi – praegu kasutab seda peamiselt Google, kes suudab jälgida kasutaja liikumisi ja valikuid Internetis, ning määrab sellejärgi reklaami tüübi ja sobivuse. Kasutatakse edukalt ka sotsiaalseid portaale, kus kasutaja märgib ära enda huvid ja kõik muu vajaliku, mis annab turundajale tähtsat informatsiooni.
 • Kasutaja enda valik – lehekülg küsib kasutajalt tema asukohta või keelt ning paneb selle abil paika reklaami, mis lehel paikneb. Näiteks on paljud tootjate lehed, mis peale keele sisestamist annavad välja kohe pakkumised kasutaja regioonis.

Martin. V 27.10.2019

TheRelativity OÜ – 14222112 

www.therelativity.ee

www.logokujundus.ee

www.visiitkaart.info

Top