You are here
Home > Eesti ja Välismetsandus > Metsandus ja metsamajandus Eesti Metsad, Hoiu- kaitse ja tulundusmetsad – Metsavarude hindamine

Metsandus ja metsamajandus Eesti Metsad, Hoiu- kaitse ja tulundusmetsad – Metsavarude hindamine

Metsandus ja metsamajandus Eesti Metsad, Hoiu- kaitse ja tulundusmetsad - Metsavarude hindamine

Metsandus ja metsamajandus

Metsad katavad umbes 30% maismaast (4 miljardit hektarit), kuid jaotuvad piirkonniti väga ebaühtlaselt. Maailma metsarikkamad riigid: Venemaa, Brasiilia, Kanada, USA, Hiina, Austraalia. Euroopas  Rootsi, Soome, Eesti ja Norra.

Valdav riiklik metsaomand:
1. Euroopas riigimetsi 90%
2. Põhja-Ameerikas 64%
3. Aasias 94%
4. Aafrikas 100%
5. Venemaal 100%
Vaid kolmandik maailma metsadest on esmased nn looduslikud metsad, mida inimene oma majandustegevuse käidus pole muutnud.

Hoiumetsad: Mets, kus ei tehta mitte mingisugust majandustegevust. Inimtegevus piirdub looduse kaitsmisega. Raied on lubatud vaid liigikaitselisel või looduslikkuse taastamise eesmärgil.

Kaitsemets: Keskkonnaseisundi kaitsmiseks määratud mets kuulub kaitsemetsa kategooriasse. Kui hoiumetsas kaitstakse metsa ennast, siis kaitsemets kaitseb omakorda midagi. Selleks võivad olla rannad, kaldad, allikad looalad, põhjavesi, erosiooniohtu, saastatust.

Tulundusmetsad: Metsad, kus on lubatud kõik metsa kasutamise viisid, millest peamiseks on majandusliku tulu saamine. Tulundusmetsades on lubatud kõik raievõtted. Seejuures ei tohi ära unustada Metsaseadusega kehtestatud ning sellest tulenevaid piiranguid, nagu lankide piirlaiused ja –suurused, liitumisajad uuendamise tähtajad, hooldusraiete väljaraie mahud jt.

Metsade pindala on arenenud maades suurenenud, arengumaades vähenenud. Maailma metsavarud kahanevad

Metsade funktsioonid:

 1. Tootlik mets
 2. Vee ja mulla kaitseks
 3. Loodusliku mitmekesisuse kaitseks
 4. Sotsiaalsed eesmärgid
 5. Erinevad funktsioonid
 6. Muud

Metsade liigitus:

 • Tundramets
 • Okasmets
 • Segamets
 • Lehtmets
 • Vahemerelised metsad
 • Savannimetsad
 • Rohtlametsad
 • Vihmametsad

Metsatööstus – puidu varumine, töötlemine, mitmesuguste puidutoodete valmistamine, paberit, tselluloosi.

Metsavarude hindamine:

 1. Metsamaa pindala
 2. Metsasuse %
 3. Puiduvaru
 4. Metsa keskmine aastane juurdekasv

Metsatööstuse seisukohast on oluline teada ka metsade liigilist koosseisu:

 1. Kõige hinnatumad on ilusa vastupidava puiduga väärispuud (sandlipuu, eedenipuu), mis kasvavad troopilistes metsades
 2. Kõvad lehtpuud (tamm, pöök)
 3. Rohkem kasutatakse suure levikuga okaspuude (kuusk, mänd, lehis)
 4. Omaette rühma moodustavad erikasutusega puuliigid, millelt saadakse näiteks mahla (heveapuu), koort (korgipuu), vilju (datlipalm) jne.

www.metsatehnika.ee

AgroSilva Kaubandus OÜ

PROSILVA Tooted

PROSILVA on kerge kaalu ja võimsa mootoriga harvester, mis võimaldab teostada nii lage- kui ka harvendusraiet. Prosilva harvesterite täishüdrostaatiline jõuülekanne ja suured rattad ühendatuna väikese pöörderaadiusega võimaldavad effektiivse, kuid loodustsäästva liikumise raskelgi maastikul. Suur veojõud ja “hüdrauliline differentsiaal” tagavad ülivõimsa mäkkeronimisvõime. Mitmekülgsed harvesterpeade ja tõstukite variandid võimaldavad PROSILVA harvesterite valmistamise vastavalt klientide soovidele. Prosilva harvester sobib hästi ka energiapuu raieks. Tõstuki ulatuvus võib vahelduda 9-st kuni 11 meetrini võimaldades erinevate harvesterpeade kasutust. Samuti mõõdu- ja optimeerimis-süsteem on valitav erinevatest variantidest. GPS-süsteem ja andmesiire kuuluvad loomulikult valitavasse varustusse. Konditsioneeritud turvakabiinis on töömugavus kõrgeimal tasemel. Uus 151 kW Deutz mootor väänab vägevalt juba madalatel pööretel. Üks suuremahuline (180cm³) hüdropump tagab piisava tootlikkuse suurelegi harvesterpeale. Traktori lihtne ja selge ehitus ning kvaliteetsed komponendid moodustavad usaldusväärse koostööpartneri aastateks. Nutikas elektrooniline IQAN-juhtimissüsteem teeb töö tegemise tootlikuks ja majanduslikuks. Operaatori järgi reguleerimisvõimalused teevad traktorist paindliku tööriista igale juhile.

ProSilva masina taga leiate ainult looduse enda rajad.

ProSilva masinate optimaalne lihtne struktuur on valmistatud kvaliteetsete komponentidega. Masina süda on suuremahuline hüdropump, mis on otse mootoriga ühendatud. Ilma ülekandekasti ja mitmete eraldi hüdropumpadega saab efektiivsust maksimeerida ja vahetatavate osade arvu saab minimeerida.

 1. Efektiivne tehnoloogia aastaringseks metsamajandamiseks
 2. Ei kahjusta loodust, jookseb ilma rajata
 3. Unikaalne šassii struktuur
 4. Optimaalne raskuskese
 5. Suurepärane tõmbejõud, suurepärane mägironimisvõime
 6. Mitmekesine raiepea ja laadurite valikud
 7. Raja süsteem
Top