You are here
Home > Kultuur ja Muusika, Sündmused Uudised > Päästepalve 2019-2020 – Teadvus, Vaim, Tarkusesõnad – Lunastuspalve – Patusepalve

Päästepalve 2019-2020 – Teadvus, Vaim, Tarkusesõnad – Lunastuspalve – Patusepalve

Päästepalve 2019-2020 - Teadvus, Vaim, Tarkusesõnad - Lunastuspalve - Patusepalve

Päästepalve 2019-2020

Päästepalve | Lunastuspalve | Patusepalve

Kõikvõimas Jumal,

Ma astun Su ette Jeesus Kristuse nimel.


Jeesus, ma usun, et sa oled Jumala poeg ja ainus tee Jumala juurde. Et sa surid ristil minu pattude eest ristil
ning tõusid taas surnuist. Tunnistan, et mu elu Sinust lahus olles on olnud patune ( Roomlastele 3:23 ).
Andesta mulle mu patud. Jeesus, ma usun, et Sa valasid oma hinnalist verd ristile minu õiguse nimel.
Ma tänan Sind armastuse eest.

Jeesus, ma pöördun Sinu poole. Tervenda mu keha ja hinge. Tervenda mu keha, …tervenda mu elu.
Tule mu südamesse. Täida mu hing. Muuda mind. Vorminda mind. Kasuta mind. Tervenda mind.
Päästa mind. Muuda mu elu ning ära lase mul kunagi sama olla.
Puhasta mind oma püha verega ning tee mind terviklikuks.

Jeesus – Sinus on mul igavene elu. see on igavene elu, et nad tunneksid Sind, ainust tõelist Jumalat
ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud ( Johannese 17:1-5 ).
Luba mul end läbi Isa ja Püha Vaimu sügavuti tunda. Ilmuta mulle oma tahtmine vastavalt mu kutsele.

Taevane Isa, täida mind Püha Vaimuga ning risti mind Püha Vaimu ning tulega.
Et ma võiks saada osa esimesest ülestõusmisest. ( Ilmutuse 20:5-6).
Ma võtan vastu Su hinge ning vaimuanded, mis Püha Vaim oma tahte järgi mulle annab.
Ma ihaldan vaimuandeid.

Jeesus. Anna mulle uus vaim, uus süda ja uus hing. Muuda mu elu, kui ma alistun Su taevasele kutsele.

Ma alistun Su tahtele. Ma alistun, et võtta vastu vägi!
Jeesus on elus ning kuuleb mu palveid sel hetkel!

Ma annan end täielikult Sulle, Jeesus. Ma annan end täielikult Sulle, Püha Vaim.

Ma võtan vastu Su väe!
Ma võtan vastu Su salvimise!
Ma võtan vastu Püha Vaimu salvimise!
Jumala kohalolek täidab mu elu!

Ja nüüd ma kuulutan: „Kõikvõimas Jumal on minu Isa. Jeesus Kristus on minu Päästja.
Püha Vaim on minu Trööstija ( Johannese 16:7-15 ).
Ma sünnin uuesti veest ja Vaimust ( Johannese 3:5-6 ).
Ma olen pärinud igavese elu. Ma olen nüüd osa Kristuse ihust ( Roomlastele 12:5 ).”
Kõikvõimsa Jeesuse ja Pühal Nime ja iAulisel nimel ning igavese lepingu veres. (Heebrealastele 13:20-21),

Ma palvetan ja ülistan Sind,
Aamen

Pühakirja kinnitus Päästest

Johannese 1:12 – KJV, 1978

12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumala poegadeks ,neile, kes usuvad tema nimesse.

Teretulemast Jumala perekonda. Sa oled Uus Loodu ja Püha vaimuga. Sündinud uuesti ja pärinud Jumala Kuningriig. Kõik endised asjad on möödunud.

Pane oma käsi südame peale ja hakka rääkima ning välja ütlema, kui Püha Vaimu keeled tulevad, ole kindel, et sa oled ristitud Püha Vaimu ja Tulega. Alguses võib olla ainult paar sõna. Kui keeli ei tule. Piibel siiski deklareerib, et sa oled päästetud ja uuesti sündinud. Need tulevad hiljem konfirmatsiooniks sinu ristimisest Püha Vaimuga.
________________________________________

Kas Sa oled palunud Päästepalve?

Palun sisesta informatsioon allpool, kui sa oled palvetanud. Kirjuta oma täisnimi või eesnimi, selekteeri palve teemad / soovid ja me palvetame Sinu eest.


 

Järgmised tähtsad sammud pärast päästepalve lugemist!

  1. Hakka palvetama Isa ja Jeesuse poole
  2. Saa ristitud nagu Jeesus ütles.
  3. Räägi kellegile teisele, et sa võtsid Jeesuse vastu ja oma uuest usust ja armastusest Jeesuse vastu.
  4. Veeda aega Jumalaga iga päev. See ei pea olema pikk periood. Hakka lugema Piiblit alustades Johannese evangeeliumist
  5. Otsi suhteid teiste Jeesuse järgijatega. Arenda grupp usklikest sõpradest, kes vastavad sinu küsimustele ja toetavad sind.
  6. Leia lokaalne kogudus, kus sa võid kasvada.
  7. Mine edasi selles, mis sa said Jeesuse käest tasuta. Tema Armu.

Meie tunded võivad minna üles ja alla aga Jumal on konstantne. Usalda Teda

Anneta TheRelativity OÜ ( LTD ) Tööks : www.paypal.me/IPPFoundation

Autor: Martin V. 2019 www.salvationprayer.eu

Top