finantsjuhtimise eesmärgi

Finantsjuhtimine on tulevikku suunatud tegevus, ettevõttele vajalike finantsotsuste tegemine.

Raamatupidamine on pigem suunatud minevikku, kajastades juba toimunud sündmusi. Raamatupidamisandmed on finantsarvestuste jaoks üheks vajalikuks sisendiks. Lisaks raamatupidamisandmetele kasutatakse finantsjuhtimise jaoks muid sisendeid – üldised majandusnäitajad, makroprognoosid, omanike seatud eesmärgid jne.

Finantsjuhtimine ettevõttes tegeleb peamiselt kolme suunaga:

 1. finantsprognoosimine ja –analüüs;
 2. käibekapitali juhtimine;
 3. investeerimine ja finantseerimine.
 4. Finantsprognoosimine ja –analüüs on vajalik ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.

Continue reading

Riskianalüüs (riskide hindamine ja ohjamine)

Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. Näiteks ebapiisav valgustus, sundasendis töötamine, kokkupuude kemikaalide või pideva müraga.

Oluline on avastada tervist ohustavad tegurid enne kui need töötajaid kahjustavad ning mõelda ka lahendustele. Riskianalüüsi praktiliseks osaks ongi ettepanekud iga ohuteguri neutraliseerimiseks.

Continue reading

Töötaja Registreerimine EMTA Eesti Maksu ja Tolliametis - Töötaja register2

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd võimaldav isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Continue reading

Eesti majandus ja seda mõjutavad tegurid või sündmused (2)

Eesti majanduse kasvukiirus on oluliselt aeglustunud, sest ka Eestit on tabanud nii nimetatud ülemaailmne majanduskriis. Räägitakse küll tulemustest, mis näitavad, et Eesti on majanduskriisist väljumas, kuid siiski on see suhteline. Äriettevõtetel, eriti väiksematel, on läinud raskemaks, see tekitas ka hulgalisi koondamisi Eestis, mistõttu on ka tööpuudus. Ka nõudlus siseturul ei kasva endise tempoga. Välisturul on varasemast keerulisem konkurente üle trumbata, kuna hinnaeelised on nõrgenenud. Pealegi on mitmel olulisel välisturul (Soome, Rootsi, Saksamaa) ostujõu kasv pidurdunud.Eestis mängivad suurt rolli majanduse arengus kolm tootmisala: põllumajandus, metsandus ja energeetika.

Aastal 2004 liitus Eesti Euroopa Liiduga, mis on toonud väga palju positiivset. Alustades koostööga teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kuni toetusteni välja. Euroopa Liidust on võimalik taotleda erinevaid toetusi, näiteks ettevõtetel, eriti alustavatel ettevõtetel. Eesti on väike riik ning Euroopa Liiduga liitumine tõstab Eesti julgeolekut ning aitab Eesti majandusele kaasa. Näiteks on EL toetanud Eesti uute teede ehitusi ja parandusi. Tänu Euroopa Liidule on võimalik, eriti noortel, õppida lihtsamalt välismaades, reisida ja avastada maailma. Sellega ongi suurenenud töövõimalused ja õppimisvõimalused.

Continue reading

Eesti majandus ja seda mõjutavad tegurid või sündmused

Metsandus ja metsamajandus

Metsad katavad umbes 30% maismaast (4 miljardit hektarit), kuid jaotuvad piirkonniti väga ebaühtlaselt. Maailma metsarikkamad riigid: Venemaa, Brasiilia, Kanada, USA, Hiina, Austraalia. Euroopas  Rootsi, Soome, Eesti ja Norra.

Valdav riiklik metsaomand:
1. Euroopas riigimetsi 90%
2. Põhja-Ameerikas 64%
3. Aasias 94%
4. Aafrikas 100%
5. Venemaal 100%
Vaid kolmandik maailma metsadest on esmased nn looduslikud metsad, mida inimene oma majandustegevuse käidus pole muutnud.

Continue reading

Uuestisünd. Referaat. Kuidas sündida uuesti Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele

Uuestisünd Referaat

Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Kas sa oled uuesti sündinud? Kutsu seda pühendumiseks, kahetsuseks, patukahetsuseks, lunastuseks või olla saadud päästetud aga kas see on sündinud Sinuga? Kas Kristus elab Sinu südames. Kas Sa tead Seda? Paljud inimesed on pikka aega mõelnud religioonile ja kristlusele aga siiski pole kunagi teinud seda ühte pühendumust. Kas sa oled pühendunud Jeesusele Kristusele?

Uuestisünni astmed. Kogetav läbi Uuestisünni kogemuse, lugedes patusepalve aastaks 2017-2025

 1. Tõde, et oled patune.
 2. Tea, et Jumal on juba andnud lahenduse ja kõik Sinu Hinge Lunastuseks Ristil.
 3. Teadmine, et Jeesus ainult saab Sind Päästa ja Taastada Sinu Suhte Jumalaga.
 4. Kahetse oma patte ja pühendu Jeesusele.
 5. Palu Jeesust, et ta lunastaks Sind ja peseks Sinu patud Tema Püha Verega.
 6. Deklareeri, et Jumal on Sinu Isa. Jeesus on Sinu Lunastaja. Püha Vaim on Sinu Trööstija.
 7. Tunnista Jeesust teiste ees.

Continue reading

mis on lunastus?

Mis on lunastus?

Mida tähendab lunastus? Mis on Lunastuspalve? Lunastus Piiblis. Lunastuse määratlus. Mis on vaimne ümbersünd? Kuidas ma saan uuesti sündida? Jeesuse veri kui osa lunastusest.

Lunastus tähendab olla lunastatud Jumala õiglasest kohtust (kuna kõik on patustanud ja ilma Jumala auhiilgusest) patustaja üle. Lunastus on Jumala tasuta õnnistus ja igal juhul mitte inimvooruse või heade tegude läbi. Jumal rakendab oma andestust neile, kes usuvad oma lunastuseks täielikult ainult Jeesusesse. Piibel ütleb nimelt ilma ühegi teise võimaliku tõlgenduseta: On olemas üksainus Jumal, üks usk Jeesusesse, üks ristimine Pühasse Vaimusse. On ainult üks tee Isa juurde. Jh 14:6 – Jeesus ütleb talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Ei ole ühtki rada, ühtki teed Jumalisa juurde kui Jeesuse kaudu. Jeesus suri inimkonna pattude pärast Kolgata ristipuul. Ta tõusis surnuist, võites Saatanat, ja asus Isa paremale käele. Tema ülestõusmine tegi lunastuse võimalikuks. Oma verega on Ta ära ostnud iga mehe ja naise, kes usub Temasse. Johannese evangeelium põhineb usul. Jeesus jutlustas usku Temasse. Lunastus on usk Jumala Poega.

Continue reading

The Day of the Seven Billion 31.oct.2011 IPRAYPRAYER

THE DAY OF SEVEN BILLION – 31.0ktoober.2017 IPPFoundation was created

Projekti eesmärk 

Projekti elluviimisega soovime laiendada internetipõhist päästepalve ja tervendus evangelismi viimist üle maailma. Põhiliselt Ameerika Ühendriikidesse ja Aafrikasse. Aafrikas on kõige suurema tõenäosusega rahvaarvu poolest külastajaid kõige rohkem, mida näitab ka Analüütika. Me oleme esinenud loosungi all „God Save The Africa“. Videos on ka liigutav lugu Susannest, kes kohtub esimest korda elus Jeesusega. Päästetud on 551 hinge. 300 inimest on andnud oma tunnistuse. 31 inimest andnud tunnistuse vabanemisest ja tervenemisest. 10000 inimest on Vabanenud ja deemonitest vabastatud. Need arvud on relatiivsed hoitakse rangelt salajas ja palvetatakse nende inimeste eest jätkuvalt. Paljud pole suutnud pisaraid tagasi hoida, kui Päästepalvet 2017-2018 loevad.

Continue reading

Hearted Art Siiri Tall Kunstinäitus 2019 Loone Mõisas Saaremaal

Hearted Art Siiri Tall

Facebooki lehel kirjutab Siiri Tall (22.mai:suvenäitus)

“Teisipäeval panime üles Saaremaal, Loona mõisas ühisnäituse – Kaspari joonistused ja minu akvarellid. Loodan, et jõuate vaatama tulle, mõis on kaunis, keset võrratut loodust ja köök pakub ka head kehakinnitust ning majutust. Näitus jääb üles juunist augustini.”

Continue reading

Mikroinvesteeringu arvutamine

Mikroinvesteerimine võimaldab sul kasvatada oma investeerimisportfelli märkamatult, investeerides automaatselt iga deebetkaardi maksega kuni 1 euro enda Kasvukontole.

Kas teadsid, et keskmiselt koguneb mikroinvesteerimisega Kasvukontole 1,1 eurot päevas, ehk ligi 400 eurot aastas.

Continue reading