You are here
Home > Ärikeskkond Äri ja Ettevõtlus > Rahaline ja mitterahaline sissemakse osaühingu loomisel

Rahaline ja mitterahaline sissemakse osaühingu loomisel

Rahaline ja mitterahaline sissemakse osaühingu loomisel

Rahaline ja mitterahaline sissemakse osaühingu loomisel

Ilmunud on uued peatükid rahalise ja mitterahalise sissemakse tegemisest osaühingu asutamisel. 2019. aasta alguses hakkas kehtima äriseadustiku muudatus, mis oluliselt lihtsustab sissemaksete tegemist Eesti äriühingutesse. Kui enne 2019. aastat oli võimalik teha rahalist sissemakset ainult Eesti krediidiasutuses olevale pangakontole, siis nüüd saab teha sissemakse ka Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud krediidi- või makseasutuses avatud kontole. Juhul kui osanikud soovivad teha osaühingu asutamisel mitterahalise sissemakse, peab selline võimalus olema sätestatud osaühingu põhikirjas. Vaadake lähemalt juba peatükkidest 2.4.1 ja 2.4.2.

Uuendasime ka infot tutvumise kohta registri andmetega. Äriregistri avalikkuse põhimõtte tõttu on selle kanded avalikud. Kõigil on õigus ja võimalus registrikaardi ning äritoimikuga tutvuda ning saada registrikaardist ja äritoimikus olevast dokumendist ärakirju (äriseadustiku (ÄS) § 28 lg 1).

Audiopeatükis 17.8 kuulake viimase 20 aasta trendidest Eesti tehinguturul. Selle valdkonna mõjukad tegijad räägivad tehinguturu köögipoolest ning toovad oma praktikast välja põnevamad tehingud. Samuti tuleb jutuks, millistel põhjustel suurtehingud ära jäävad ning milline on tehinguid nõustavate advokaatide roll.

Top