You are here
Home > Sihitud Digitaalne Turundus > SISUTURUNDUS JA COPYWRITING

SISUTURUNDUS JA COPYWRITING

SISUTURUNDUS JA COPYWRITING

Sisuturundus on tekstireklaami vorm, mis sarnaneb ajakirjandusartikliga. Sisuturundus keskendub sisu loomisele, avaldamisele ja sihtrühmale edastamisele ning ettevõtted kasutavad seda samadel eesmärkidel kui reklaami, selleks et:

 • suurendada kasutajaskonda
 • mitmekesistada kasutajaskonda
 • luua või suurendada online-müüki
 • luua kasutajate veebikeskkond

Erinevalt teistest turundusvormidest tugineb sisuturundus kliendi olemasolevatele vajadustele ja nendest arusaamisele, mitte uute vajaduste tekitamisele. Nagu James O’Brian Contelyst kirjutas Mashable’is: “Sisuturunduse peamine idee seisneb selles, et bränd peab andma midagi väärtuslikku, et saada midagi väärtuslikku tagasi. 

„Sisuturundus on strateegiline turundusviis, mille fookuses on luua tõeliselt väärt, asjakohast ning järjepidevat sisu, eesmärgiga tuua sinu infovälja ja säilitada selgelt defineeritud sihtgruppi.”

Kõik oma ala juhtivad turuliidrid kasutavad sisuturundust.

Iga sisuturundaja teab, et sisuturundus ja sisuloome nõuab kannatust ja aega enne kui saab hakata selle vilju maitsma.

Suurtel firmadel on sisuturundus üks strateegia osa

Content Marketing Institute uuringu kohaselt kasutavad sisuturundust nii tuntud firmad nagu näiteks Cisco Systems, IBM, Apple, Microsoft, Samsung kui ka väiksemad firmad kuni ühemehefirmani välja. Miks on nende jaoks siis sisustrateegia ja sisuloome nii olulised, miks nad seda kasutavad? Vastus on, et see töötab.

Sisuturundus on kasulik Ettevõttele kui sinu klientidele

Tegelikult on sisuturunduse kasutamiseks 3 konkreetset põhjust ja need on:

 1. aitab kasvatada Ettevõtte müüki;
 2. aitab hoida kokku Ettevõtte kulusid;
 3. Ettevõte saab omale lojaalsemaid ja teadlikumaid kliente.

Kui sina oled valmis pingutama selleks, et anda kliendi jaoks endast parim, siis muutud sa ise paremaks, targemaks ja oskuslikumaks. Kui sihtgrupp saab sinult väärt abi ilma rahata, siis muutub ka tema elu paremaks ning ta hakkab sind rohkem usaldama. Sina jääd talle meelde ja ta on nõus hiljem sinuga koostööd tegema. Inimesed ostavad nendelt, keda teatakse ja kelle vastu on tekkinud usaldus

Sisuturundus e. Copywriting – Lehesisene optimeerimine

Lehesisene optimeerimine

Lehesisene optimeerimine tähendab enda kodulehe sisu arendamist nii, et ta võimalikult esimeste seas otsingumootoris välja tuleks. Selleks peaks olema kindel, et kodulehe tekstid on HTML formaadis – muidu ei suuda Google neid üldse lugedagi. Koostöös eelneva märksõnade otsimisega, pead kasutama metamärksõnu ja – kirjeldusi ka enda kodulehe loomisel, et näidata otsingumootoritele enda lehekülje sisu. Tähtis on meeles pidada, et erinevaid Headinguid kasutades leiab otsingumootor üles just kõige olulisemad märksõnad. Lisaks on oluline lehesisese optimeerimise puhul vaadata, millisena jõuab kellegi koduleht otsingumootorisse – selleks tuleb määrata usaldusväärne URL-aadress ja huvitekitavad pealkirjad, et otsijal tekiks soov kohe sinu lehe linki klõpsata, kui ta seda otsingumootoris näeb.

Lahti seletatult, kuidas me lehte optimiseerime ja mis on standardid korraliku SEO ja sisuturundus ehk Copywritingu loomiseks. Kodulehe tekstis on kasutatud pealkirju H1 (1 kord) ja H2 ning vajadusel ka H3 ja H4 pealkirju. Pealkiri sisaldab põhimärksõna. Märksõna korduste arv ei ole liiga suur (nt 300sõnalises tekstis 3-4 korda ja see peaks kindlasti sisalduma H1s või H2s). Kodulehe tekst on hästi liigendatud ning laused on lühikesed ja arusaadavad. Kodulehe teksti õigekiri on kontrollitud ja kirjavead puuduvad.

Sisuturundus on väärtusliku sisu edastamine on jätkusuutliku turundusstrateegia osa.

Traditsiooniline reklaam ei anna eeliseid heale ja professionaalsele sisuturundusele. Pikaajalise müügikasvu toob aga strateegia, mis loob sinu kliendile toote kõrval uue väärtuse. Töötab strateegia, mille keskmes on klient ja tema personaalsed vajadused või soovid. Näiteks vastavalt kliendi profiilile optimeeritud koduleht, mis ilmub tema otsingule täpselt õigel ajal, õiges kohas, vajaliku vastusega. Või sotsiaalmeedia kampaania, mis lahutab laupäeva hommikul enne ostukeskusesse suundumist ta meelt. Ehk siis – töötab läbimõeldud strateegiline püsiva investeeringuga sisuturundus, mille raames pakub firma oma kliendile sisu, mida ta kuskilt mujalt ei saa, millest ta mujal aru ei saa või mida ta iseseisvalt üles ei leia.

Hea sisuturundus suurendab turunduse mõju

Arusaadav ja huvitav sisu sõnumis, artiklis ja kommunikatsioonis toob uued kliendid sinu toote või teenuse juurde. Kvaliteetne ja asjatundlik sisu sillutab teed koostööks huvigruppide ja tegevusala arvamusliidritega. Pidev sisustrateegia kujundab ettevõtte mainet ja kasvatab inimeste usaldust toote või teenuse vastu. Sisuturundus suurendab meeskonna ühtekuuluvustunnet ja teeb sinu firmast ihaldusväärse tööandja. Sisuturundus toetab kodulehe optimeerimist, pakkudes kodulehel kvaliteetset sisu, kasvatades sinu kodulehe väärtust ja teenides linke. Sisuturundus on üheks kiendihaldussüsteemi täiendamise võimaluseks ja aitab suunata personaalseid pakkumisi.
Millest koosneb SEO hind, Sisuturunduse ja Copywritingu Hind?

Peamine probleem seisneb ehk selles, et iga klient on erinev ja kaasaarvatud tema veebileht.

See on ka põhjus, miks ei ole SEO hind igale kliendile kindlasti mitte ühesugune.

Sisuturundus kui väärtust loov turundus, millest selle algusaegadel nii mõnigi turundaja on rääkinud kui tasuta turundusest, ei ole tegelikult tasuta. Haarates endas reaalsete spetsialistide loomingulist tööd kliendi toote või teenuse nimel, ei saa see kahjuks kuidagi tasuta olla. Siiski annab pidev traditsioonilise turundusega paralleelselt toimiv ja digitaalturundust täiendav sisuturundusplaan pikaajaliselt väga hea investeeringutasuvuse. Traditsioonilise kampaaniaga samaaegselt kulgev sisuturundus võimaldab tihti kampaania investeeringu tasuvuse rekordi.

Internetiturundusest Lähemalt ja Turunduse Tähtsusest Internetis

Tänapäeva moodsal info-ja meediamaastikul on reklaami viimine potensiaalsele ostjale aina raskem. Klient tuleb ise üles leida ja talle selgeks teha, miks on just see toode või teenus talle parim. Läbi aegade on olnud turundus televisiooni ning teiste infokanalite kaudu edukas, kuid nüüd on trendid muutumas ning inimesed ei veeda telekat vaadates enam nii palju aega kui vanasti. Raadiot kuulatakse ainult autos ning välireklaami piiratakse ning kõigele lisaks on sellised reklaamid kallid ning tihti ei pruugi need isegi kliendini jõuda. Seoses Interneti tormilise arenguga ning inimeste harjumuste muutumisega, on arenenud just Internet üheks suurimaks võimaluseks kliendini jõudmiseks ning enda tutvustamiseks.

Tänapäevane ettevõtja, toote või teenuse müüja seisab silmitsi kiiremate muutustega kui kunagi varem. Tarbijani on üha raskem jõuda kuna infomüra kasvab ja valikute hulk on aetud ebanormaalselt kõrgeks.Samas väheneb aeg selles kõiges orienteerumiseks. Juba kolmkümmend aastat tagasi ütles Peter Drucker, et ettevõtte kaheks peamiseks funktsiooniks on innovatsioon ja turundus. Kuldsed sõnad, mida ei saa eirata ka praegusel hetkel. Kuid ühiskonna tormilise arengu juures võib nüüd rääkida olulistest muutusest turunduses.

Business webe eristatakse vastavalt kahele peamisele mõõtmele: kontroll ja väärtuse integratsioon. Kontroll on seotud majandusega. Mõned b-webid on hierarhilised; neil on juht, kes kontrollib väärtuspakkumise sisu, hinnakujundust ja tehingute voolu. Teised b-webid organiseeruvad ise. Turg ja selle dünaamika defineerivad toodete ja teenuste väärtuse ja hinna. Mõned b-webid keskenduvad kõrgele väärtusintegratsioonile, mis tähendab, et nad korraldavad spetsiifilise toote või teenuse pakkumise tootmist (nt autod, arvutid, konsultatsiooniteenused) integreerides väärtuspakkumisi mitmetest allikatest. Väärtust võib defineerida kasuna, mida kasutaja saab tootelt või teenuselt. Teised b-webid keskenduvad valikule (madal väärtusintegratsioon); see tähendab terve hulga valikute tegemist ühe integreeritud lahenduse asemel.

Majanduslik kontroll ja väärtusintegratsioon defineerivad b-webi viie põhitüübi peamised iseloomulikud jooned: agoraa, agregatsioon, väärtusahel, liit ja kommertsteenuste võrk

Ettevõtte suhtlemist olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega, mille käigus nad muuhulgas saadavad välja sõnumeid oma toodete headuse kohta, nimetatakse turunduskommunikatsiooniks. Seega on turunduskommunikatsioon vahendav protsess, kus ühel pool on ettevõte ning teisel pool väljavalitud tarbijad.

Turunduskommunikatsioonil on neli peamist eesmärki:

 • Informeerimine – inimeste teadlikkuse tõstmine ettevõttest ja selle toodetest;
 • Sõnumi tugevdamine – saavutatud teadlikkuse säilitamine ja tugevdamine, mis puudutab ettevõte mainet, peamisi hüvesid ning nime ära tundmist ka pikema aja vältel.
 • Veenmine – sihtgruppide motiveerimine sooritada ettevõtte soovitud tegevust (tavaliselt ostu).
 • Meeldetuletamine – inimestele märku andmine, et ettevõte ja selle tooted on endiselt saadaval
 • Üks-ühele lähenemine – on peamiselt suunatud kliendile, kes sirvib Internetti üksinda nii, et talle saab läheneda nö isiklikult. Selline lähenemine kasutab peamiselt otsingumootorite abi, vastates otsingusse pandud otsingusõnadele. Sellist turundamist võib näha näiteks Google paremal äärel, kui panna otsingusse mingi toode või isegi suvaline sõna.
 • Teatud huvide olemasolul põhinev – firmad paigutavad oma reklaami lehele, mida külastavad just sellise huviga inimesed. Näiteks, arvuteid valmistav firma paigutab oma reklaami teatud sorti arvutifoorumisse või uudistelehele, kus ilmuvad tehnika uudised.
 • Geograafiline lähenemine – reklaam suunatakse just selle maa kasutajale, kes on hetkel lehel, praegusel hetkel on see levinuim moodus. Võimaldab reklaamiga jõuda paljude erinevate riikide klientideni ilma suurema muutuseta ning inimesele on tõmbavam emakeelne reklaam. Selleks on vajalik lehekülje haldajalt teatud tarkvara, mis suudab külastaja asukohta määrata.
 • Kasutaja üldinfo järgi – praegu kasutab seda peamiselt Google, kes suudab jälgida kasutaja liikumisi ja valikuid Internetis, ning määrab sellejärgi reklaami tüübi ja sobivuse. Kasutatakse edukalt ka sotsiaalseid portaale, kus kasutaja märgib ära enda huvid ja kõik muu vajaliku, mis annab turundajale tähtsat informatsiooni.
 • Kasutaja enda valik – lehekülg küsib kasutajalt tema asukohta või keelt ning paneb selle abil paika reklaami, mis lehel paikneb. Näiteks on paljud tootjate lehed, mis peale keele sisestamist annavad välja kohe pakkumised kasutaja regioonis.

Pakume teenuseid 20% odavamalt keskmisele TuruHinnale

kirjuta: therelativityit(at)gmail.com või helista 55538812

Copyright © TheRelativity OÜ ® – 14222112

Top