You are here
Home > CopyWriting ja Sisuturundus > Sisuturundusest – Äri optimiseerimine ja Copywriting – Google Algoritmist – Sisuturunduses

Sisuturundusest – Äri optimiseerimine ja Copywriting – Google Algoritmist – Sisuturunduses

SISUTURUNDUS – SISUTURUNDUSEST

COPYWRITING ja ÄRI OPTIMISEERIMINE

Google Algoritmist – Sisuturunduses

Google’i algoritmi eesmärgiks on hoida internetikeskkond ausa, vaba ja kasutajasõbralikuna. Maailma võimsaim otsingumootor kannab ideed, et Google’i esimesed orgaanilised positsioonid peaksid kuuluma lehekülgedele, mille sisu vastab lugeja huvidele, soovidele või vajadustele. Kodulehe optimeerimine peab sellega arvestama! Siin tuleb mängu Sisuturundus ehk Copywriting. Kindlasti sõltub positsioon Google’s mitte ainult sõnade mängust vaid domeeni vanusest, tervete lausete ümbertegemiselt, lihtsatest ja kiiretest väljenditest tekstides, otsingumootorite optimiseerimisest eetiliselt, lähenemisviisidele keskendumisest, kliendibaasi hindamisest ja linkide ning bannerite mahukusest, keywordidest. Ehk märksõnadest, urlide ehk domeenide nimedest ja nende rubriikide kirjeldusest.

Usaldusväärsust aitab luua hea kliendibaasi loomine läbi Sisuturunduse ja Copywritingu sidumist bannerreklaamidega, kuna Google loeb ka bänneril või pildil olevaid tekste ning rakendab neid sidumiseks esikoha valikul Google positsioonides. Head sisuturundust saab luua läbi mitmekeelsuse ( paljud näiteks Eesti-Rootsi firmad vajavad inglise-eesti sisuturundust, kus on mõlemad tekstid kuvatud üheloomuliselt ja aitavad tuua kaasa klientide usaldusväärsust, kliendibaasi laienemist ja välismaa klientuuri lugemust ning ettevõtte maine kasvu )

Veebikujudus. 2019.a. 01.01.2019

Sisuturunduses Terve lause ümbertegemine.

Teksti üle toimetades hakkavad kergemini silma ka klišeelikud väljendid:

 • lihtsalt ja kiirelt, positiivses võtmes
 • kindel kaitse, rikkalik valik, vastav abinõu
 • tänapäevane läänemaailm, uskumatud sooduspakkumised
 • kurb tõsiasi, pingeline töö, soodustav tegur
 • rõõmustavad tulemused, ilmnevad asjaolud, tarvilikud meetmed

Vahetame kulunud keelend värskema vastu. Leiame Teie jaoks sobivad väljendid!

Hea sisu aitab kindlasti luua suuremat brändituntust, positsiooni arvamusliidrina, tugevamat seotust mõjuisikutega, paremaid tulemusi otsingumootoris, lojaalsemaid kliente. Kuid nende eesmärkide mõõtmine on veidi keerulisem ja nõuab näiteks lojaalsus- ja motivatsioonihoiakute või bränditeadvuse muutuste uurimist või maineuuringute läbiviimist.

Sisuturunduses ja Copywritingus keskendume peamiselt nendele lähenemisviisidele.

Kõige olulisemad eesmärgid Sisuturunduses.

 • Suurem brändituntus
 • Vastuvõtlikkus uutele toodetele
 • Suurem klientide rahulolu
 • Klientide lojaalsus
 • Klientide sidumine brändiga
 • Kallimate ja paremate kaupade müük
 • Suurem jälgijate arv sotsiaalmeedia kanalites
 • Uute klientide leidmine
 • Suurem konversioon (olulise tegevuse tegemine kodulehel, näiteks broneerimine)
 • Suurem läbimüük
 • Suurem kodulehe külastajate arv
 • Pikem kodulehel viibimise aeg
 • Suurem pot. klientide baas (meili-aadress / krediitkaardiandmed)

Kui prioriteetne eesmärk = Uute klientide leidmine

Klassikalise kliendi teekonna kontseptsiooni kohaselt teeb Teie Sisuturundustekstide e. Copywritingu läbi saadud klient enne müügitehingu sõlmimist läbi järgmised etapid:

 • Huvi äratamine (teadlikkuse tõstmine)
 • Kontakti loomine (registreerimine)
 • Vajaduste ja soovide määratlemine (päringu tegemine)
 • Broneerimine ja müük

Millisele alameesmärgile saab sinu sisuturundus kõige paremini kaasa aidata ja millise tegevuse mõjutamisel on sellest vähem kasu.

Kui prioriteetne eesmärk = Olemasolevate klientide sidumine

Investeerime Teie Lojaalsesse klienti 5-6 korda kuluefektiivsemalt, kui uute klientide leidmisesse.

Olemasoleva kliendi sidumise alameesmärgid:

 • Kliendirahulolu suurenemine
 • Kliendi eelistuste kaardistamine
 • Isikliku kontakti loomine
 • Suurenenud müükide arv ajas (Ristmüük, ülesmüük)

Pakett – PRODUCTIVE II 20%  -2019

PAKKUMINE

Internetiturundusteenus – Mida sisaldab Partnerpakkumine?

Copywriting .e sisuturundus loodava ettevõtte koduleheküljele. Teenused. Toode. Hinnad jpm Tekstide redigeerimine 2019 a. standarditele vastavaks otsingumootorite jaoks, külastatavuse tõstmisena + www.veebikujundus.ee Reklaam kogu Ettevõtte infoga.

Kontakteeru: therelativityit(at)gmail.com

SISUTURUNDUS – SISUTURUNDUSEST

Sisuturundus on tekstireklaami vorm, mis sarnaneb ajakirjandusartikliga. Sisuturundus keskendub sisu loomisele, avaldamisele ja sihtrühmale edastamisele ning ettevõtted kasutavad seda samadel eesmärkidel kui reklaami, selleks et:

 • suurendada kasutajaskonda
 • mitmekesistada kasutajaskonda
 • luua või suurendada online-müüki
 • luua kasutajate veebikeskkond

Erinevalt teistest turundusvormidest tugineb sisuturundus kliendi olemasolevatele vajadustele ja nendest arusaamisele, mitte uute vajaduste tekitamisele. Nagu James O’Brian Contelyst kirjutas Mashable’is: “Sisuturunduse peamine idee seisneb selles, et bränd peab andma midagi väärtuslikku, et saada midagi väärtuslikku tagasi. Reklaami asemel ole saade/show. Veebibänneri asemel ole kaanelugu. Sisuturunduses peaks ettevõtete põhirõhk olema kliendi vajadustel. Vajaduse tuvastanud ettevõte saab mitmel viisil informatsiooni edastada. Näiteks ajakirjanduslikus vormis uudiste, infograafikute, artiklite ja fotode abil või reklaamivorme: videoid, valgeid raamatuid, e-raamatuid, e-posti, uudiskirju, juhtumiuuringuid, juhendeid, küsimusi-vastuseid, fotosid, blogipostitusi jms kasutades.

Internetiturundusest Lähemalt ja Turunduse Tähtsusest Internetis

Tänapäeva moodsal info-ja meediamaastikul on reklaami viimine potensiaalsele ostjale aina raskem. Klient tuleb ise üles leida ja talle selgeks teha, miks on just see toode või teenus talle parim. Läbi aegade on olnud turundus televisiooni ning teiste infokanalite kaudu edukas, kuid nüüd on trendid muutumas ning inimesed ei veeda telekat vaadates enam nii palju aega kui vanasti. Raadiot kuulatakse ainult autos ning välireklaami piiratakse ning kõigele lisaks on sellised reklaamid kallid ning tihti ei pruugi need isegi kliendini jõuda. Seoses Interneti tormilise arenguga ning inimeste harjumuste muutumisega, on arenenud just Internet üheks suurimaks võimaluseks kliendini jõudmiseks ning enda tutvustamiseks.

Tänapäevane ettevõtja, toote või teenuse müüja seisab silmitsi kiiremate muutustega kui kunagi varem. Tarbijani on üha raskem jõuda kuna infomüra kasvab ja valikute hulk on aetud ebanormaalselt kõrgeks.Samas väheneb aeg selles kõiges orienteerumiseks. Juba kolmkümmend aastat tagasi ütles Peter Drucker, et ettevõtte kaheks peamiseks funktsiooniks on innovatsioon ja turundus. Kuldsed sõnad, mida ei saa eirata ka praegusel hetkel. Kuid ühiskonna tormilise arengu juures võib nüüd rääkida olulistest muutusest turunduses.

Business webe eristatakse vastavalt kahele peamisele mõõtmele: kontroll ja väärtuse integratsioon. Kontroll on seotud majandusega. Mõned b-webid on hierarhilised; neil on juht, kes kontrollib väärtuspakkumise sisu, hinnakujundust ja tehingute voolu. Teised b-webid organiseeruvad ise. Turg ja selle dünaamika defineerivad toodete ja teenuste väärtuse ja hinna. Mõned b-webid keskenduvad kõrgele väärtusintegratsioonile, mis tähendab, et nad korraldavad spetsiifilise toote või teenuse pakkumise tootmist (nt autod, arvutid, konsultatsiooniteenused) integreerides väärtuspakkumisi mitmetest allikatest. Väärtust võib defineerida kasuna, mida kasutaja saab tootelt või teenuselt. Teised b-webid keskenduvad valikule (madal väärtusintegratsioon); see tähendab terve hulga valikute tegemist ühe integreeritud lahenduse asemel.

Majanduslik kontroll ja väärtusintegratsioon defineerivad b-webi viie põhitüübi peamised iseloomulikud jooned: agoraa, agregatsioon, väärtusahel, liit ja kommertsteenuste võrk

Ettevõtte suhtlemist olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega, mille käigus nad muuhulgas saadavad välja sõnumeid oma toodete headuse kohta, nimetatakse turunduskommunikatsiooniks. Seega on turunduskommunikatsioon vahendav protsess, kus ühel pool on ettevõte ning teisel pool väljavalitud tarbijad.

Turunduskommunikatsioonil on neli peamist eesmärki:

 • Informeerimine – inimeste teadlikkuse tõstmine ettevõttest ja selle toodetest;
 • Sõnumi tugevdamine – saavutatud teadlikkuse säilitamine ja tugevdamine, mis puudutab ettevõte mainet, peamisi hüvesid ning nime ära tundmist ka pikema aja vältel.
 • Veenmine – sihtgruppide motiveerimine sooritada ettevõtte soovitud tegevust (tavaliselt ostu).
 • Meeldetuletamine – inimestele märku andmine, et ettevõte ja selle tooted on endiselt saadaval
 • Üks-ühele lähenemine – on peamiselt suunatud kliendile, kes sirvib Internetti üksinda nii, et talle saab läheneda nö isiklikult. Selline lähenemine kasutab peamiselt otsingumootorite abi, vastates otsingusse pandud otsingusõnadele. Sellist turundamist võib näha näiteks Google paremal äärel, kui panna otsingusse mingi toode või isegi suvaline sõna.
 • Teatud huvide olemasolul põhinev – firmad paigutavad oma reklaami lehele, mida külastavad just sellise huviga inimesed. Näiteks, arvuteid valmistav firma paigutab oma reklaami teatud sorti arvutifoorumisse või uudistelehele, kus ilmuvad tehnika uudised.
 • Geograafiline lähenemine – reklaam suunatakse just selle maa kasutajale, kes on hetkel lehel, praegusel hetkel on see levinuim moodus. Võimaldab reklaamiga jõuda paljude erinevate riikide klientideni ilma suurema muutuseta ning inimesele on tõmbavam emakeelne reklaam. Selleks on vajalik lehekülje haldajalt teatud tarkvara, mis suudab külastaja asukohta määrata.
 • Kasutaja üldinfo järgi – praegu kasutab seda peamiselt Google, kes suudab jälgida kasutaja liikumisi ja valikuid Internetis, ning määrab sellejärgi reklaami tüübi ja sobivuse. Kasutatakse edukalt ka sotsiaalseid portaale, kus kasutaja märgib ära enda huvid ja kõik muu vajaliku, mis annab turundajale tähtsat informatsiooni.
 • Kasutaja enda valik – lehekülg küsib kasutajalt tema asukohta või keelt ning paneb selle abil paika reklaami, mis lehel paikneb. Näiteks on paljud tootjate lehed, mis peale keele sisestamist annavad välja kohe pakkumised kasutaja regioonis.

 

Copyright TheRelativity OÜ 14222112

Top