You are here
Home > Posts tagged "Web2"

Kuidas mõjutab uus meedia kultuuri ja sotsiaalseid suhteid?

Kuidas mõjutab uus meedia kultuuri ja sotsiaalseid suhteid

Tehnoloogiline revolutsioon on alati tähendanud ka sotsiaalset revolutsiooni. Liiklusvahendite areng tõi kaasa ühiskondlikud muutused: kasvas inimeste mobiilsus ja tootmise automatiseerimine mõjutasid tööturgu ja inimeste igapäevaelu. Tänapäeval mõjutab samalaadselt inimesi ja nende suhteid infotehnoloogia areng. Täna võib üheks ulatuslikumaks mõjutuseks nimetada web 2.0, seda osa veebikeskkonnast, mille loomine, muutmine ja mõjutamine

Top