Kuidas mõjutab uus meedia kultuuri ja sotsiaalseid suhteid

Kuidas mõjutab uus meedia kultuuri ja sotsiaalseid suhteid?

Tehnoloogiline revolutsioon on alati tähendanud ka sotsiaalset revolutsiooni. Liiklusvahendite areng tõi kaasa ühiskondlikud muutused: kasvas inimeste mobiilsus ja tootmise automatiseerimine mõjutasid tööturgu ja inimeste igapäevaelu. Tänapäeval mõjutab samalaadselt inimesi ja Loe edasi