You are here
Home > Sihitud Digitaalne Turundus > Uuestisünd – Kuidas Palvetada – Teadvus Vaim Tarkusesõnad

Uuestisünd – Kuidas Palvetada – Teadvus Vaim Tarkusesõnad

Uuestisünd - Kuidas Palvetada - Teadvus Vaim Tarkusesõnad

Uuestisünd

Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Kas sa oled uuesti sündinud? Kutsu seda pühendumiseks, kahetsuseks, patukahetsuseks, lunastuseks või olla saadud päästetud aga kas see on sündinud Sinuga? Kas Kristus elab Sinu südames. Kas Sa tead Seda? Paljud inimesed on pikka aega mõelnud religioonile ja kristlusele aga siiski pole kunagi teinud seda ühte pühendumust. Kas sa oled pühendunud Jeesusele Kristusele?

Uuestisünni astmed. Kogetav läbi Uuestisünni kogemuse, lugedes patusepalve aastaks 2017-2018

 1. Tõde, et oled patune.
 2. Tea, et Jumal on juba andnud lahenduse ja kõik Sinu Hinge Lunastuseks Ristil.
 3. Teadmine, et Jeesus ainult saab Sind Päästa ja Taastada Sinu Suhte Jumalaga.
 4. Kahetse oma patte ja pühendu Jeesusele.
 5. Palu Jeesust, et ta lunastaks Sind ja peseks Sinu patud Tema Püha Verega.
 6. Deklareeri, et Jumal on Sinu Isa. Jeesus on Sinu Lunastaja. Püha Vaim on Sinu Trööstija.
 7. Tunnista Jeesust teiste ees.

Kas seal on rohkem tausta Lunastupalve 2017-2018 taga, mida loetakse ka Patusepalveks?

 1. Seal on Pühakirja ja Piibli tõestatud taust Päästepalve jaoks.
 2. Isiksuse aktuaalne suhe Jumalaga taastatakse läbi Jeesuse.
 3. Seal on Vabastus ja muutus inimese meeles ja elus läbi palve.
 4. Läbi Uuestisünni elavate vetega pesemise inimene peale pääste võtab vastu Püha Vaimu ja Tema Võidmise.
 5. Püha Vaimu Ristimine võib sündida täpsel inimese pääste hetkel.
 6. Püha Vaimu Annid võivad hakata liikuma inimeses, kui Vaimu Ristimine sünnib.
 7. Inimene võtab vastu ja saab Jumala Väe ja Meelevalla ning Tema Kohalolu edaspidiseks eluks.

Loe lähemalt Päästepalvest ja Lunastusest aastaks 2017-2018

Inimese Lunastus lahtimõtestatult.

Vaimne nälg Jumala järele.

Seal on nälg pandud inimese Vaimulikku Südamesse, mis ei ole kunagi rahuldatud. Me kutsume seda januks ja näljaks materjaalsete asjade järele, ambitsiooniks ning edukuseks tööl ja inimsuhetes. Aga mida enam, me kasvame, maised asjad ei rahulda meid enam. Me võime lugeda kõiki filosoofe elu mõtte teemadel ja edaspidi. Nälg jääb ikkagi järele. See on nälg ja janu suhte järele. Suhte järele Jumalaga ja Jeesusega ning Tema Püha Vaimuga. Jeesus on Tee meie jaoks siin maapealses elus. Jeesus on Tõde, kui me kogeme suhet Temaga ning Tema on Elu.

Patt on esimene asi, mis eraldab meid Jumalast. Kas sa tead, et Sinu patud on andeks antud Jeesuse läbi?

Piibel deklareerib, et kõik inimesed on patused.

Sest kõik on pattu teinud ja Jumala armust ilma. Kui me ütleme, et meil pole pattu, me eksitame ennast. Jeesus sündis lihasse ja sellesse maailma, et Sina saaksid läbi Tema ristisurma ja ülestõusmise totaalse patust vabastuse. Jeesus valas Oma kallihinnalist Verd Sinu Õigeksmõistmiseks. Kui Sa palvetad, siis sinu teadmine Jumalast vallandub. Sest Sa saad Püha Vaimu ja Tema Anni, mis avaldab Jumalat Sinu inimvaimule.

Jeesus valas Oma Püha Verd, et meil oleks Jumala Tõotus – Igavene Elu. Jeesus  on Jumala Poeg ja läbi Tema meil on ligipääs Jumala juurde, sest Jeesus on ainuke tee Taevasse ning ainuke Tee Jumala juurde.

Kas Sa tead, et Jumalik Vahetus sündis Ristil sellel hetkel, kui Jeesus Suri?

Jeesust karistati, et meile andestada. Meie patt oli Jeesuse peal, et me võiksime pärida Tervenemise. Jeesus tehti Patuks, et meie võiksime pärida õigsuse. Jeesus maitses surma, meie eest, et me võiksime saada elu ja Igavese Elu. Jeesus tehti needuseks Ristil, et meie võiksime vastu võtta Aabrahami Õnnistuse. Jeesus sai vaeseks, et meil oleks rikkus ja kõike üliküllaldaselt. Ta võttis meie häbi, et meie näeksime Au. Kõik see saavutati Sinu pärast Ristil.

Kui sa annad Jeesusele oma Elu. Sa saad vastu Igavese Elu ning andes ennast täielikult, kogu oma olemusega, kui Sa teed seda Ta hakkab Sind kasutama Jumala Auhiilguseks.

Kas Sa tead, mis põleb Jumala südames Täna ja Praegu?

Lunastus läbi Armu, mitte inimlikest pingutustest ega tegudest.

Halastus ja Arm on Armastus ja Kaastunne Jumala poolt meie poole. Meie üleastumistes Jumal armastas meid nii väga, et ta saatis oma Poja siia maailma surema meie eest Ristil. Ta lõpetas töö, milleks Ta tuli siia maailma – Päästes Inimkonna. Läbi Tema Arm ning Tõde tulid siia maailma. Jeesus on Arm ja Tõde ning Lunastus on ainult võimalik läbi Usu Jeesusesse. See on, mis põleb Jumala südames. Sina põled Jumala Südames Täna, et saada ning vastu võtta Jeesuse ja uuendada oma suhet Temaga. Võta vastu Tema Armastus, Tema Arm ja Tema Püha Vaim. See on Tõeline Lunastus.

Kuidas Palvetada

Soovitused alustamiseks

Jumalaga veedetud aeg ei ole kunagi kasutu. Palve peab olema sama suur osa nagu päevane rutiin söömine, joomine ja magamine. Jumalaga aja veetmine on väärtuslik ja põhiline asi Sinu Vaimses kasvamises ning ekstra-valikuna, meist paljud kogevad survet teades, et nende palveelu ei ole nii hea, kui võimalik ning suurem, kui see võiks olla. Palve rutiini alustamine võib tunduda raske, kuid Jumalale, kes läbi Püha Vaimu meid õpetab paluma, ei ole miski võimatu.

Siin on mõned soovitused, kuidas saavutada personaalne palveelu

 1. Vali päevasest ajast mingi aeg, millal Sa oled Jumalaga ühenduses.Primaarne asi on palvetada hommikuti, et saada personaalne kontakt Jumalaga esimese asjana päeva alustades. Pea meeles, et valiksid piisavalt aega.
 2. Fikseeri miinimum aja oma veetmisest ja kohtumisest Jumalaga. See võib varjeeruda olukordadest. Mõnel juhul Sinu palveelu kasvab või ettenähtamatud juhtumid võivad seda lühendada. Pühadel, reisidel ning päevadel, kui viibid eemal. Planeeri olla osaduses Jumalaga pikemat aega.
 3. Vali regulaarne koht, kus sa veedad aega Jumalaga. See võib olla Sinu kontor, magamistuba või aed. Selekteeri koht, kus on vähe segamisi ja privaatsus on maksimaalne

Palve mudelid

 

Meie Isa Palve

 

Teie palvetage siis nõnda:

Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu,sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,vaid päästa meid ära kurjast!
[Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

Matteuse 6:9-13

Meie Isa: kutsub respekteerimisele ( Pühitsetud olgu Sinu nimi )

Sinu riik tulgu: palveta, et Jeesus tuleks kiiremini tagasi.

Sinu tahtmine sündigu: palveta, et võiksid mõista ja teadvustada Jumala Tahte tegemise tähtsust väljaspool asjade, mis on meie oma tahe ning juhitud, meie enda poolt.

Meie igapäevane leib: teadvusta ja küsi kõikide vajalike asjade eest oma elus ning ole Jumalale tänuväärne.

Andestus: palu oma patud andeks. Me ei pea süüdistama teisi – me peame teistele andestama, et Jumal võiks andestada meile.

Ära saada meid kiusatusse: palu Jumalalt kiusatustesse sattumise eest ja patu tegemise eest.

Päästa meid kurjast: palveta, et võtaksid Jumala Tee oma Ellu

ÜTTS

Ü – Ülistus. Ülista Jumalat selle eest, kes Ta on

– Tunnistamine. Tunnista Talle kõik, mida oled teinud valesti ja palu Tema andestust.
– Tänu. Tänuavaldus pattudest lunastamise eest ja selle eest, mida Ta teeb ja on Teinud meie eludes
S – Varustamine. Varustamine on küsimine Jumalalt, mida ta meile tahab anda tänaseks päevaks ning üldiselt kogu meie elu jaoks

Vali Palve

Kui sa ei ole kindel, siis siin on mõned näited kuidas paluda

Tiitel Jumalale Tiitel endale Minu Sõnum
TaevaneArmas

Lahke

Andestav

Armastav

Õiglane

Saladuslik

Nähtamatu

Halastav

Võimas

Õiglane

Tarkuse

Kannatlik

Usaldav

Jumal IsaPoeg

Vaim

Looja

Jeesus

Kristus

Päästja

Lunastaja

Sõber

Kaitsja

Kohtunik

Master

Vend

Juhataja

SInuSinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

PatuneKindel

Aukartlik

Kurblik

Tänulik

Kahtlev

Rõõmsameelne

Janunev

Vihane

Rahumeelne

Võitlustes

Determineeritud

Üksildane

Truu

TeeniaTütar

Laps

Loodu

Sõber

Õde

Järgija

Uskuja

Kristlane

Jünger

Imelaps

Sõber

Otsija

Teenia

VajabTänab

Küsib

Vajab

Hindab

Naudib

Vajab

Vajab

Väärib

Otsib

Loodab

Kardab

Armastab

Igatseb

Abi ja nõuAndestuse eest

Sind

Julgustust

Enesekindlust

Usku

Kannatlikkust

Rahu

Vastust

Mõistmist

Sõprusele

Jõu kadumist

Generosity

Armastust

5 asja, mida me peame teadma palve kohta

 1. Palve ei ole seinaga rääkimine. Kui me kuuleme, kuidas me palvetame, me oleme suhtes reaalse persooniga. Me räägime Kellegiga, kes kuuleb ja mõistab meid. Jumal tunneb rõõmu ja kui  meil on valus Ta tunneb kurbust meie üle. Ta teab, et seal on ajad, kus me ei tea mida ütelda. See ei ole oluline. Meil on õigus lihtsalt puhata Tema Kohalolus ja palvetada ilma sõnadeta. Peale selle. Tõelised sõbrad saavad olla üksteisele lähedal ja abiks ilma rääkimata
 2. Palve on sama tähtis, kui hingamine. Keegi kunagi ütles, „Palve on sama oluline vaimulikus elus nagu hingamine füüsilises elus.“. On võimatu olla autentne Kristlane ja olla samal ajal mittepalvetav Kristlane. Iga edukas suhe vajab kommunikatsiooni. Miks me peaksime tahtma teisejärgulist suhet Jumalaga?
 3. Jumal on saadaval, meie ajas ja meie ruumis.Isegi, kui talle ei meeldi, kus me hetkel oleme, või mida me teeme, Ta on alati saadaval ja Ta ei sulge kunagi Taeva väravaid meie jaoks. Ta on saadaval 24 tundi päevas 7 päeva nädalas. Sa võid palvetada igal ajal ja igal pool.
 4. Luba Jumala Tarkusel juhinduda.Vastatud palve sõltub Jumala Tarkusest ja ajastusest, meie jaoks. Me ei pea lootma, et Jumal vastab meie palvele täpselt nii nagu soovime. Hea Isa ( Jumal ) teab, millal öelda „EI“ ja Jumal on palju targem, kui meie oleme. Luba Temal vastata nii nagu see on kõige parem meie jaoks. Ja mäleta. Tema esimene ja primaarne soov on meie Lunastus/Pääste – see on Tema kõrgeim Prioriteet.
 5. Palve teeb vahet.Palve teeb meie eludes vahet. Ma tunnen rahu, kui mul on jätkuv palveelu. Ma näen dimensioone praeguse olukorra taga ja nüüd ma suhtlen Igavesti Eksisteerivaga. Ultimaalne eesmärk palveelus on arendada staadium, kus aeg pannakse kõrvale palveks ja see muutub nagu järjepidevaks suhtluseks läbi kogu päeva. See teeb asja eriliseks.

Aga mida Sa teed, kui Sul on tunne, et Sa ei pääse Jumalale ligi?

Me oleme alati hädas, kui me loodame oma tunnete ja emotsioonide peale, mis testivad, meie Vaimset Elu.

Jumal on alati kõrgemal tunnete tasandilt. Kui tunded pannakse proovile, siis on ajad, kus me „tunneme“, et Jumal on kilomeetrite kaugusel. Teistel aegadel me tunneme, et ta on väga lähedal. Me peame rajanema teadmisel Jumalast, mis meile on Püha Vaimu läbi antud.

 • Me teame, et Jumal liigutas taeva ja maa ja andis meile Jeeuse
 • Me teame, et ta on tõotanud olla meiega, isegi, kui kõnniksime pimedas surmavalla orus.
 • Me teame, et ta on alatiselt meiega.
 • Me teame, et ta kuuleb ja vastab palvetele ( Roomlaste 8:27-39 ) ütlem meile „Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.

Meie tunded võivad minna üles ja alla aga Jumal on konstantne. Usalda Teda

Anneta TheRelativity OÜ ( LTD ) Tööks : www.paypal.me/IPPFoundation

Autor: Martin V. 2019 www.salvationprayer.eu

Top