You are here
Home > Kultuur ja Muusika, Sündmused Uudised > Uuestisünd. Referaat. Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Uuestisünd. Referaat. Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Uuestisünd. Referaat. Kuidas sündida uuesti Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele

Uuestisünd Referaat

Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Kas sa oled uuesti sündinud? Kutsu seda pühendumiseks, kahetsuseks, patukahetsuseks, lunastuseks või olla saadud päästetud aga kas see on sündinud Sinuga? Kas Kristus elab Sinu südames. Kas Sa tead Seda? Paljud inimesed on pikka aega mõelnud religioonile ja kristlusele aga siiski pole kunagi teinud seda ühte pühendumust. Kas sa oled pühendunud Jeesusele Kristusele?

Uuestisünni astmed. Kogetav läbi Uuestisünni kogemuse, lugedes patusepalve aastaks 2017-2025

 1. Tõde, et oled patune.
 2. Tea, et Jumal on juba andnud lahenduse ja kõik Sinu Hinge Lunastuseks Ristil.
 3. Teadmine, et Jeesus ainult saab Sind Päästa ja Taastada Sinu Suhte Jumalaga.
 4. Kahetse oma patte ja pühendu Jeesusele.
 5. Palu Jeesust, et ta lunastaks Sind ja peseks Sinu patud Tema Püha Verega.
 6. Deklareeri, et Jumal on Sinu Isa. Jeesus on Sinu Lunastaja. Püha Vaim on Sinu Trööstija.
 7. Tunnista Jeesust teiste ees.

Kas seal on rohkem tausta Lunastupalve 2017-2025 taga, mida loetakse ka Patusepalveks?

 1. Seal on Pühakirja ja Piibli tõestatud taust Päästepalve jaoks.
 2. Isiksuse aktuaalne suhe Jumalaga taastatakse läbi Jeesuse.
 3. Seal on Vabastus ja muutus inimese meeles ja elus läbi palve.
 4. Läbi Uuestisünni elavate vetega pesemise inimene peale pääste võtab vastu Püha Vaimu ja Tema Võidmise.
 5. Püha Vaimu Ristimine võib sündida täpsel inimese pääste hetkel.
 6. Püha Vaimu Annid võivad hakata liikuma inimeses, kui Vaimu Ristimine sünnib.
 7. Inimene võtab vastu ja saab Jumala Väe ja Meelevalla ning Tema Kohalolu edaspidiseks eluks.

Loe lähemalt Päästepalvest ja Lunastusest aastaks 2017-2025

Inimese Lunastus lahtimõtestatult.

Vaimne nälg Jumala järele.

Seal on nälg pandud inimese Vaimulikku Südamesse, mis ei ole kunagi rahuldatud. Me kutsume seda januks ja näljaks materjaalsete asjade järele, ambitsiooniks ning edukuseks tööl ja inimsuhetes. Aga mida enam, me kasvame, maised asjad ei rahulda meid enam. Me võime lugeda kõiki filosoofe elu mõtte teemadel ja edaspidi. Nälg jääb ikkagi järele. See on nälg ja janu suhte järele. Suhte järele Jumalaga ja Jeesusega ning Tema Püha Vaimuga. Jeesus on Tee meie jaoks siin maapealses elus. Jeesus on Tõde, kui me kogeme suhet Temaga ning Tema on Elu.

Patt on esimene asi, mis eraldab meid Jumalast. Kas sa tead, et Sinu patud on andeks antud Jeesuse läbi?

Piibel deklareerib, et kõik inimesed on patused.

Sest kõik on pattu teinud ja Jumala armust ilma. Kui me ütleme, et meil pole pattu, me eksitame ennast. Jeesus sündis lihasse ja sellesse maailma, et Sina saaksid läbi Tema ristisurma ja ülestõusmise totaalse patust vabastuse. Jeesus valas Oma kallihinnalist Verd Sinu Õigeksmõistmiseks. Kui Sa palvetad, siis sinu teadmine Jumalast vallandub. Sest Sa saad Püha Vaimu ja Tema Anni, mis avaldab Jumalat Sinu inimvaimule.

Jeesus valas Oma Püha Verd, et meil oleks Jumala Tõotus – Igavene Elu. Jeesus  on Jumala Poeg ja läbi Tema meil on ligipääs Jumala juurde, sest Jeesus on ainuke tee Taevasse ning ainuke Tee Jumala juurde.

Kas Sa tead, et Jumalik Vahetus sündis Ristil sellel hetkel, kui Jeesus Suri?

Jeesust karistati, et meile andestada. Meie patt oli Jeesuse peal, et me võiksime pärida Tervenemise. Jeesus tehti Patuks, et meie võiksime pärida õigsuse. Jeesus maitses surma, meie eest, et me võiksime saada elu ja Igavese Elu. Jeesus tehti needuseks Ristil, et meie võiksime vastu võtta Aabrahami Õnnistuse. Jeesus sai vaeseks, et meil oleks rikkus ja kõike üliküllaldaselt. Ta võttis meie häbi, et meie näeksime Au. Kõik see saavutati Sinu pärast Ristil.

Kui sa annad Jeesusele oma Elu. Sa saad vastu Igavese Elu ning andes ennast täielikult, kogu oma olemusega, kui Sa teed seda Ta hakkab Sind kasutama Jumala Auhiilguseks.

Kas Sa tead, mis põleb Jumala südames Täna ja Praegu?

Lunastus läbi Armu, mitte inimlikest pingutustest ega tegudest.

Halastus ja Arm on Armastus ja Kaastunne Jumala poolt meie poole. Meie üleastumistes Jumal armastas meid nii väga, et ta saatis oma Poja siia maailma surema meie eest Ristil. Ta lõpetas töö, milleks Ta tuli siia maailma – Päästes Inimkonna. Läbi Tema Arm ning Tõde tulid siia maailma. Jeesus on Arm ja Tõde ning Lunastus on ainult võimalik läbi Usu Jeesusesse. See on, mis põleb Jumala südames. Sina põled Jumala Südames Täna, et saada ning vastu võtta Jeesuse ja uuendada oma suhet Temaga. Võta vastu Tema Armastus, Tema Arm ja Tema Püha Vaim. See on Tõeline Lunastus.

 

Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Kas sa oled uuesti sündinud? Kutsu seda pühendumiseks, kahetsuseks, patukahetsuseks, lunastuseks või olla saadud päästetud aga kas see on sündinud Sinuga? Kas Kristus elab Sinu südames. Kas Sa tead Seda? Paljud inimesed on pikka aega mõelnud religioonile ja kristlusele aga siiski pole kunagi teinud seda ühte pühendumust. Kas sa oled pühendunud Jeesusele Kristusele?

Uuestisünni astmed. Kogetav läbi Uuestisünni kogemuse, lugedes patusepalve aastaks 2017-2025

 1. Tõde, et oled patune.
 2. Tea, et Jumal on juba andnud lahenduse ja kõik Sinu Hinge Lunastuseks Ristil.
 3. Teadmine, et Jeesus ainult saab Sind Päästa ja Taastada Sinu Suhte Jumalaga.
 4. Kahetse oma patte ja pühendu Jeesusele.
 5. Palu Jeesust, et ta lunastaks Sind ja peseks Sinu patud Tema Püha Verega.
 6. Deklareeri, et Jumal on Sinu Isa. Jeesus on Sinu Lunastaja. Püha Vaim on Sinu Trööstija.
 7. Tunnista Jeesust teiste ees.

Kas seal on rohkem tausta Lunastupalve 2017-2025 taga, mida loetakse ka Patusepalveks?

 1. Seal on Pühakirja ja Piibli tõestatud taust Päästepalve jaoks.
 2. Isiksuse aktuaalne suhe Jumalaga taastatakse läbi Jeesuse.
 3. Seal on Vabastus ja muutus inimese meeles ja elus läbi palve.
 4. Läbi Uuestisünni elavate vetega pesemise inimene peale pääste võtab vastu Püha Vaimu ja Tema Võidmise.
 5. Püha Vaimu Ristimine võib sündida täpsel inimese pääste hetkel.
 6. Püha Vaimu Annid võivad hakata liikuma inimeses, kui Vaimu Ristimine sünnib.
 7. Inimene võtab vastu ja saab Jumala Väe ja Meelevalla ning Tema Kohalolu edaspidiseks eluks.

Loe lähemalt Päästepalvest ja Lunastusest aastaks 2017-2018

Inimese Lunastus lahtimõtestatult.

Vaimne nälg Jumala järele.

Seal on nälg pandud inimese Vaimulikku Südamesse, mis ei ole kunagi rahuldatud. Me kutsume seda januks ja näljaks materjaalsete asjade järele, ambitsiooniks ning edukuseks tööl ja inimsuhetes. Aga mida enam, me kasvame, maised asjad ei rahulda meid enam. Me võime lugeda kõiki filosoofe elu mõtte teemadel ja edaspidi. Nälg jääb ikkagi järele. See on nälg ja janu suhte järele. Suhte järele Jumalaga ja Jeesusega ning Tema Püha Vaimuga. Jeesus on Tee meie jaoks siin maapealses elus. Jeesus on Tõde, kui me kogeme suhet Temaga ning Tema on Elu.

Patt on esimene asi, mis eraldab meid Jumalast. Kas sa tead, et Sinu patud on andeks antud Jeesuse läbi?

Piibel deklareerib, et kõik inimesed on patused.

Sest kõik on pattu teinud ja Jumala armust ilma. Kui me ütleme, et meil pole pattu, me eksitame ennast. Jeesus sündis lihasse ja sellesse maailma, et Sina saaksid läbi Tema ristisurma ja ülestõusmise totaalse patust vabastuse. Jeesus valas Oma kallihinnalist Verd Sinu Õigeksmõistmiseks. Kui Sa palvetad, siis sinu teadmine Jumalast vallandub. Sest Sa saad Püha Vaimu ja Tema Anni, mis avaldab Jumalat Sinu inimvaimule.

Usutunnistus

Usutunnistus – Mida me usume

Üks peamistest kirjutistest, millele me tugineme on 1 Johannese 5:6-8 – King James Version (KJV) 1987.Tema on see, kes tuli vee ja verega – Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde.
Tunnistajaid on taevas kolm, Isa, Sõna ja Püha Vaim, ja need kolm on üks.
Ning kolm, kes on tunnistajateks Maal, Vaim, vesi ja veri: ja need kolm on üksmeelel.

Me kuulutame ja usume:

 1. Ühte tõelisesse elavasse Jumalasse, kes ilmutab end kolme Jumaliku olendina ( Püha Kolmainsus ): Isa, Poeg ( Jeesus Kristus ), Püha Vaim – need kolm on üks ja üksmeelel ning eksisteerivad ühtsuses ning on olemuselt samad. Need kolm erinevat Jumalikku olendit on võrdsed ja igavikulised, eksisteerides Kolmainu Jumalana, kes on kõikvõimas, kõiketeadev ja kõikjal ning on Üks igavikuline olend. Sest püha on Issand, meie Jumal ( Psalm 99:9 ). Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. ( 1 Timoteuse 1:17 );
 2. Et Jeesus Kristus on elava Jumala Poeg ( Matteuse 16:16 ), Kirkuse Issand ( 1 Korintlastele 2:8 ), Jumala ainus sündinud Poeg, Jumala Sõna, Jumala Tall, Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst ( Jesaja 9:6 ) ja valitsus on Tema õlgadel; Jeesus Kristus on Tõde, Tee ja Elu; ( Johannese 14:6 – KJV, 1978 )
 3. Jeesus Kristus on Messias ning Temale on antud valitsus, au ja kuningriik. 13. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, [a] taeva pilvedel tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ja ta saabus Elatanu juurde ning viidi tema ette. 14. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik; ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. ( Taaniel 7:13-14 – AMP, 1987 Lockman )
 4. Jeesus Kristus on Jumal, Issanda Sõna, kes sai lihaks läbi imepärase eostamise Püha Vaimu poolt ning läbi neitsisünni. Ta on Jumal ja täiuslikkus ühendatud ühes inimeses igavesest ajast igavesti. Jeesus on Isa tahe – ta on Alfa ja Oomega, Esimene ja Viimane ( Ilmutuse 1:11 ), igavene Sõna, Jumal, Elu ja kõige Looja ( Johannese 1:1-14 ). Tema on see, kes tuli vee ja verega – Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. ( 1 Johannese 5:5-7 );
 5. Inimeste lunastus on Jumala armust ning mitte täielikult ega osaliselt inimeste töö, headuse või usu tulemus. Jumala silmis kuulub õiglus neile, kes usuvad lunastuses vaid Kristust ning seetõttu õigustavad end Tema silmis;
 6. Kõigi Veest ja Vaimust taassündinute privileeg on olla kindel oma lunastuses alates hetkest, mil nad usuvad Kristusesse kui nende lunastajasse. See kindlus ei põhine mitte inimeste olemusel, vaid Püha Vaimu tunnistusel, kes kinnitab kirjalikus sõnas uskujas Jumala tunnistuse;
 7. Püha Vaim on tulnud maailma, et ilmutada ja ülistada Kristust ning anda Kristuse päästetöö inimestele. Ta mõistab kohut ning juhib patuseid Kristuse juurde, annab neile uue elu, asub neisse alates vaimsest sünnist ning püsib neis lunastuspäevani. Tema täielikkus, jõud ja võim on uskujate elus omastatud läbi usu;
 8. Issand Jeesus Kristus käseb kõigil uskujatel kuulutada tõde kogu maailmas ning õpetada kõiki rahvaid.

Usutunnistus Artiklid

Usust Pühasse Kolmainsusse. On ainult üks elav ja tõeline Jumal, kes on igavene, kehatu, piiramatu väe, tarkuse ja headusega; kõigi nähtavate ja nähtamatute asjade Looja ja Hoidja. Ja sellesse jumalikku ühtsusse kuulub kolm ühe olemuse, väe ja igavikulisusega isikut: Isa, Poeg ja Püha Vaim.

Sõnast ehk Jumala Pojast, kes sai tõeliseks inimeseks. Poeg, Isa Sõna, tõeline ja igavene Jumal, kes on olemuselt ühtne Isaga, võttis inimese kuju õnnistatud Neitsi ihus, nii et need kaks terviklikku ja täiuslikku olemust, nimelt jumalik ja inimlik, ühendati lahutamatult ühes isikus; nii on siis üks Kristus, tõeline Jumal ja tõeline Inimene, kes tõeliselt kannatas, löödi risti, oli surnud ja maeti, et oma Isa meiega lepitada ja olla ohvriks mitte üksnes algsüü, vaid ka inimeste tegelike pattude eest.

Kristuse ülestõusmisest. Kristus tõusis tõesti surnuist üles ja võttis taas oma kuju, mis on omane inimese täiuslikule loomusele, läks üles taevasse ja istub seal, kuni Ta tuleb viimsel päeval kohut mõistma kõigi inimeste üle.

Pühast Vaimust. Püha Vaim, kes lähtub Isast ja Pojast, on oma olemuselt, ülevuselt ja kirkuselt üks Isaga ja Pojaga, tõeline ja igavene Jumal.

Pühakirja piisavusest päästmiseks. Pühakiri sisaldab kõik, mis on vajalik päästmiseks, nii et üheltki inimeselt ei nõuta millegi sellise uskumist usuartiklina või pidada päästmiseks vajalikuks seda, mida pole seal kirjas või mida ei saa tema abil tõestada. Pühakirja all mõistame neid Vana ja Uue Testamendi kanoonilisi raamatuid, mille autoriteetsuses pole Kirik kunagi kahelnud. Kanooniliste raamatute nimed on: 1Moosese, 2Moosese, 3Moosese, 4Moosese, 5Moosese, Joosua, Kohtumõistjate, Ruti, 1Saamueli, 2Saamueli, 1Kuningate, 2Kuningate, 1Aja, 2Aja, Esra, Nehemja, Estri, Hiiobi raamat, Psalmid, Õpetussõnad, Koguja, Saalomoni Ülemlaul, 4 suurt prohvetit, 12 väikest prohvetit. Kõiki Uue Testamendi raamatuid, nagu neid üldiselt tunnustatakse, võtame omaks ja peame kanoonilisteks.

Vanast Testamendist. Vana Testament ei ole Uue Testamendiga vastuolus, sest nii Vanas kui ka Uues Testamendis pakutakse inimkonnale igavest elu Kristuse läbi, kes on ainsaks Vahemeheks Jumala ja inimese vahel, olles nii Jumal kui inimene. Sellepärast ei tule kuulda võtta neid, kes on ekslikult arvanud, et esiisad ootasid üksnes mööduvaid tõotusi. Kuigi seadus, mille Jumal andis Moosese kaudu ja mis puudutab pühalikke kombeid ja talitusi, ei seo kristlasi ning kuigi tollased tsiviilõiguslikud ettekirjutused pole nõutavad üheski ühiskonnas, sellele vaatamata ei ole ükski kristlane vaba kuulekusest moraalinormidele.

Päruspatust ehk sünnipärasest patust. Päruspatt ei seisne mitte Aadama järgimises (nagu seletavad Pelagiuse järgijad), vaid iga inimese loomuse rikutuses, mis loomupäraselt tuleneb Aadamast põlvnemisest, mistõttu on inimene läinud väga kaugele esialgsest õigusest ja on oma loomuselt pidevalt kalduv kurjale.

Vabast tahtest. Pärast Aadama langemist on inimese olukord selline, et ta ei suuda omast jõust ja iseenese tegude kaudu pöörduda ja end valmistada usule ning Jumala poole hüüdmisele; seetõttu puudub meil vägi teha Jumalale meelepärased ja vastuvõetavad häid tegusid, ilma Jumala eelkäiva armuta Kristuse läbi, et meil oleks hea tahe ja mis toimib meie sees siis, kui meil on see hea tahe.

Inimese õigeksmõistmisest. Meid arvatakse õigeks Jumala ees üksnes meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse teenete pärast, usu läbi ja mitte meie oma tegude või ärateenimise tõttu. Sellepärast on õpetus meie õigeksmõistmisest üksnes usu läbi kõige tervem ja pakub täit kinnitust.

Headest tegudest. Kuigi head teod, mis on usu viljad ja järgnevad õigeksmõistmisele, ei suuda ära võtta meie pattu ja püsima jääda Jumala kohtumõistmise karmuses, on need siiski meelepärased ja vastuvõetavad Jumalale Kristuses ning tulenevad tõelisest ja elavast usust. Nende kaudu võib selgesti elavat usku tunda, nagu ka puud tuntakse viljast.

Käsunõudeid ületavatest heategudest. Vabatahtlikke tegusid, mis ületavad Jumala nõudmise, mida nimetatakse käsunõudeid ületavateks heategudeks, ei saa õpetada ülbuse ja jumalakartmatuseta. Sest nende kaudu teevad inimesed teatavaks, et nad ei tee Jumalale mitte üksnes nii palju, kui nad on kohustatud, vaid teevad Tema pärast rohkem kui on nõutud, kuigi Kristus ütles selgesti: “Kui teie kõik olete teinud, mis teid kästi, siis ütelge — me oleme kõlbmatud sulased.”

Patustamisest pärast õigeksmõistmist. Mitte iga patt, mis on tahtlikult sooritatud pärast õigeksmõistmist, ei ole patt Püha Vaimu vastu ja seega andeksandmatu. Seetõttu ei tule keelata meeleparanduse võimalust neile, kes pärast õigeksmõistmist pattu langevad. Pärast Püha Vaimu vastuvõtmist võime me armust eemalduda ja pattu langeda, aga seejärel Jumala armu läbi taas tõusta ning oma elu parandada. Seepärast tuleb hukka mõista neid, kes väidavad, et nad ei saa enam pattu teha kogu siinse elu vältel või kes keelavad andestuse võimalust neile, kes tõeliselt meelt parandavad.

Kirikust. Kristuse nähtav Kirik on usklike inimeste kogudus, kus kuulutatakse puhast Jumala Sõna ja jagatakse korrapäraselt Sakramente, nii nagu Kristus on seadnud kõigis asjus, mis sealjuures on vajalikud.

Puhastustulest. Rooma õpetus puhastustulest, andeksandmisest, kujude ja reliikviate kummardamisest ja jumaldamisest ning samuti pühakute appikutsumisest on põhjendamatu, ilmaasjata leiutatud, ja ei toetu Pühakirjale, vaid on vastuolus Jumala Sõnaga.

Inimestele mõistetava keele kõnelemisest koguduses. Avaliku palve või Sakramentide jagamine inimestele arusaamatus keeles on selgelt vastuolus Jumala Sõnaga ja algkoguduse kommetega.

Sakramentidest. Kristuse poolt seatud Sakramendid pole mitte üksnes kristlaste usu tunnistuse märgiks või tunnuseks, vaid pigem kindlad märgid Jumala armust ja heameelest meie suhtes, mille läbi Tema nähtamatul viisil meie sees toimib ja meie usku Temasse mitte ainult ei elusta, vaid ka tugevdab ja kinnitab.Meie Issand Kristus on Evangeeliumis seadnud kaks Sakramenti: ristimise ja armulaua.Evangeeliumi Sakramentideks ei tule pidada järgmist viit tavaliselt Sakramentideks peetavaid: konfirmatsiooni, pihti, ordinatsiooni, laulatust ja viimset võidmist. Need on osalt välja kasvanud apostlite õpetuse ekslikust järgimisest, osalt on need elujärgud, mis on Pühakirjas lubatud, aga ei ole oma loomult sarnased ristimisele ja armulauale, sest neis ei ole nähtavat märki ega talitust, mida Jumal oleks seadnud.

Kristus ei määranud Sakramente mitte imetlemiseks või ringikandmiseks, vaid korrapäraseks kasutamiseks. Ja nagu ütleb apostel Paulus, omab Sakrament täit mõju ehk toimet üksnes neis, kes seda vääriliselt vastu võtavad; ent need, kes seda vääritult teevad, põhjustavad enestele hukatust.

Ristimisest. Ristimine ei ole üksnes usu tunnistamise ja erinevuse märk, mille läbi võiks kristlasi eristada nendest, kes pole ristitud, vaid on regeneratsiooni ehk uuestisünni märk. Laste ristimist tuleb Kirikus säilitada.

Armulauast. Armulaud pole ainult märgiks armastusest, mis kristlastel peaks üksteise suhtes olema, vaid see on pigem meie lunastuse Sakrament Kristuse surma läbi; nii et neile, kes seda vastu võtavad õigesti, vääriliselt ja usus, on see leib, mida murrame, osasaamine Kristuse Ihust ja samuti on õnnistuse karikas osasaamine Kristuse Verest. Transsubstantsiatsioon ehk leiva ja veini olemuse muutumine armulaual ei ole Pühakirjaga tõestatav, vaid on vastuolus selge Pühakirja sõnaga, tühistab Sakramendi loomuse ja on andnud põhjust paljudeks ebauskumusteks.Kristuse ihu antakse, võetakse ja süüakse armulaual ainult taevasel ja vaimulikul kombel. Ja vahend, mille abil võetakse vastu ja süüakse armulaual Kristuse ihu, on usk. Kristus ei seadnud, et Armulauasakramenti säilitataks, kantaks ringi, tõstetaks üles või kummardataks.

Sakramendi mõlemast osast. Issanda karikat ei tule keelata ilmikutele. Kristuse korraldusel ja käsul tuleb armulaua mõlemat osa jagada ühtviisi kõikidele kristlastele.

Kristuse ainsast ohvrist, mis lõpetati ristil. Kristuse ohver, mis kord toodi, on täielikuks lunastuseks, lepituseks ja rahulduseks kogu maailma kõikide pattude, nii päruspatu kui ka tegelike, eest. Ei ole ühtegi teist pattude heakstegemise vahendit. Seetõttu on missaohver, mille kohta öeldakse, et preester ohverdab Kristust elavate ja surnute eest, et nad saaksid leevendust valust või süüst, Jumalat teotav väljamõeldis ja ohtlik pettus.

Vaimulike abielust. Jumala seadus ei nõua vaimulikelt vallaliseks jäämist või abielust loobumist, seetõttu on neil, nagu kõikidel teistel kristlastel, lubatud oma äranägemisel abielluda, kui nad leiavad, et see parimal viisil teenib vagadust.

Kiriku rituaalidest ja jumalateenistuse korrast. Pole vajalik, et rituaalid ja tseremooniad oleksid kõikjal samad või täpselt ühesugused, sest nad on alati olnud erinevad ja võivad muutuda vastavalt riikide, aegade ja inimeste kommete erinevustele, kui vaid midagi ei korraldata Jumala Sõna vastaselt. Kes iganes oma heaksarvamist mööda tahtlikult ja teadlikult avalikult rikub selle kiriku rituaale ja tseremooniaid, kuhu ta kuulub, kui need ei ole vastuolus Jumala Sõnaga ja on seatud ning kinnitatud üldise autoriteedi poolt, siis tuleb teda avalikult noomida, et teised kardaksid samamoodi talitada, kui inimest, kes rikkus kiriku üldist korda ja haavas nõrgemate vendade südametunnistust. Iga antud kirik võib oma rituaale ja tseremooniaid sisse seada, muuta või ära jätta, nii et kõik toimuks ühiseks ülesehitamiseks.

Kristlaste omandist. Kristlaste rikkus ja vara pole ühine, mis puutub nende õigustesse, valdusõigustesse ja omandisse, nii nagu mõned valelikult kiitlevad. Sellele vaatamata peaks aga igaüks vastavalt oma võimetele jagama almust vaestele sellest, mis tal on.

Kristlase vandest. Kui me tunnistame, et tühine ja tormakas vande andmine on meie Issanda Jeesuse Kristuse ja Tema apostli Jaakobuse poolt kristlastele keelatud, siis me otsustame, et ristiusk ei keela inimesele, kui valitseja nõuab, usu ja heaolu ajendil vannet andmast, kui seda tehakse prohveti õpetuse alusel õigluses, kohtumõistmises ja tõe

 

Mis on lunastus?

Mida tähendab lunastus? Mis on Lunastuspalve? Lunastus Piiblis. Lunastuse määratlus. Mis on vaimne ümbersünd? Kuidas ma saan uuesti sündida? Jeesuse veri kui osa lunastusest.

Lunastus tähendab olla lunastatud Jumala õiglasest kohtust (kuna kõik on patustanud ja ilma Jumala auhiilgusest) patustaja üle. Lunastus on Jumala tasuta õnnistus ja igal juhul mitte inimvooruse või heade tegude läbi. Jumal rakendab oma andestust neile, kes usuvad oma lunastuseks täielikult ainult Jeesusesse. Piibel ütleb nimelt ilma ühegi teise võimaliku tõlgenduseta: On olemas üksainus Jumal, üks usk Jeesusesse, üks ristimine Pühasse Vaimusse. On ainult üks tee Isa juurde. Jh 14:6 – Jeesus ütleb talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Ei ole ühtki rada, ühtki teed Jumalisa juurde kui Jeesuse kaudu. Jeesus suri inimkonna pattude pärast Kolgata ristipuul. Ta tõusis surnuist, võites Saatanat, ja asus Isa paremale käele. Tema ülestõusmine tegi lunastuse võimalikuks. Oma verega on Ta ära ostnud iga mehe ja naise, kes usub Temasse. Johannese evangeelium põhineb usul. Jeesus jutlustas usku Temasse. Lunastus on usk Jumala Poega.

Lunastus on suurim ime. Läbi usu ja kahetsuse saab palve Jumala andestuse, Tema kohtuotsuse. Piibel väidab, et Jumal uuendab palve südant, hinge ja vaimu. See on vaimne ümbersünd. Lunastus on hinge lunastamine patust ja selle tagajärgedest. Seda võib samuti kutsuda „vabastamiseks“ (Rm 10:13) või „lunastamiseks“. Lunastuse läbi päästetakse, vabastatakse ja hoitakse inimhing alal hävingust selles elus ja põrgus.

Kõige tavalisem püha tekst lunastusest on see, kui inimese usk ja tunnistus kuulutavad tema lunastust (Rm 10:9). Vaimne ümbersünd on keerukam. Patune peab tunnistama vähemalt mõnda kirjarida Pühakirjast, uskuma ja paluma Püha Vaimu. Siis on ta veest (Jumala Sõnast) ja vaimust (Pühast Vaimust) uuesti sündinud. Sest see, mis sünnib vaimust, on Vaim.

Jh 3.5 – Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“

Lunastus. Andestus ja lunastamine.

Et olla andestatud ja toodud tagasi isiklikku vahekorda Jumalaga, ei piisa sellest, et Jumala arm eksisteerib võimaliku lahendusena. Seda peab patustanud inimene taotlema isiklikult omal algatusel. Oma patuse oleku tunnistamist, millele järgneb täielik eemaldumine oma patusest eluviisist ja suhtumisest, kutsutakse patukahetsuseks. Patukahetsusel on Uues Testamendis laiem tähendus kui lihtsalt mineviku vigade kahetsemine. Kui Püha Vaim laskus Nelipühal, tähendas patukahetsus kahetsust Jeesuse Kristuse kui Messia hülgamise pärast (Ap 2:22-37), mida saatis järgnev vaimulaadi muutus. Sama muutus suhtumises Jeesusesse on nõutav ka tänapäeval. Patukahetsus, millele järgneb täielik pööre ja uskumine Jeesuse lepitussurma ning ohverdusse ristil oma pattude eest, on see, mille tulemus on lunastus.

Lunastus ja Jeesuse veri. Millist osa mängivad veri ja Püha Vaim inimese lunastuses?

Lunastus muutub tervikuks Jumala Pühas Vaimus ja Jeesuse, kes valas oma verd Kolgata ristipuul 2000 aastat tagasi, Veres. On olemas imekaunid kirjaread vereveest ja vaimust. Need on kolm, mis ühilduvad ühes ja on osa inimese lunastusest. 1 Jh5:6-8 – kirjeldab , et Jeesus tuli vee ja verega. Ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. Püha Vaim on tõde. Vaim, vesi ja veri on maa peal ja on üks. Jeesuse veri on elav. Jeesus Kristus on elav ja istub Isa paremal käel. Jeesuse veri peseb ära iga patu, mida inimene on kunagi teinud, ning puhastab, peseb, pühitseb, varjab ja õigustab inimese vaimu, hinge ja ihu Jumala ees. Püha Vaim mõjutab inimeste elu. Püha Vaim on kohal isegi patustajate viimisel Kristuse palge ette. Püha Vaim on peamine tegelane, kes ühendab inimvaimu Jumala Vaimuga. Vaimne ümbersünd on võimalik ainult läbi patukahetsuse, saades Jumalalt tasuta armu, puhastudes Vere läbi ja ühendudes Jumala Vaimuga – saades Jumala lasteks.

Jh 1:12 – Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, kõigile, kes usuvad Tema nimesse.

Patune peab tunnistama vähemalt mõnda Pühakirja rida, uskuma ja paluma Püha Vaimu. Siis sünnib ta uuesti veest (Jumala Sõnast) ja vaimust (Pühast Vaimust). Sest see, mis sünnib vaimust, on Vaim.

Jh 3:5 – Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“

Jumalalt Püha Vaimu saamine ongi see, mille all mõeldakse olla jälle ümber sündinud, me sündisime füüsiliselt maailma; ent kui me saime Jumalalt Püha Vaimu, sündisime vaimselt uuesti, ja mitte keegi ei sikuta meid välja Tema käest.

Lunastamine tähendab seda, et meid päästeti või toodi tagasi hinna eest; meid osteti välja Kristuse ilmsüütu vere valamisega ristipuul.

Jeesus purustas Saatana meelevalla.

Saatanal oli meelevald inimeste hingede üle hauataguses elus, ent Kristus päästis inimesed tema meelevallast. Saatan püüdis viia Jeesuse hinge ära pärast Tema surma, kuid tehes seda ületas ta oma võimupiire, sest Jeesus oli patuta. Selle tulemusena kaotas Saatan oma võimupiirid täielikult ning kogu inimkond saavutas vabaduse.

Igavene Pääste

Jh 3:16

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 

Ef 2:8-9
Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

Titus 3:5

Siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu,mida meie nagu oleksime teinud,vaid oma halastust mööda,uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. 

Jh 5:24

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. 

Apostlite Teod 2:25-28

25 Taavet ütleb tema kohta:„Ma näen Issandat alati enese silme ees,sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. 26 Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab,mu ihugi võib hingata lootuses, 27 sest sa ei jäta mu hinge surmavalda ega anna oma Vagale näha kõdunemist. 28 Sa oled mulle andnud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees.”


Igavene Elu

Jh 3:16
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 

Mt 25:45-46
Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.” 
Rm 6:23
Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. 
Lk 23:43
Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis.” 
Ilmutuse 20:12-15
Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.

Mt 10:28
Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata! 

Jh 3:15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.
Jh 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Jh 3:36 Kes usub Pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha.
Jh 5:24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.
Jh 6:40 See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles.”
Jh 6:47 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu.
Jh 6:54 Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval,
Jh 12:50 Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on öelnud.”
Jh 17:3 Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.
Rm 6:22 Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.
Rm 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.
1Jh 2:25 Ja see ongi tõotus, mille tema meile on tõotanud – igavene elu.
1Jh 5:13 Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.
1Jh 5:20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.

 

Personaalne Päästepalve

Kõikvõimas Jumal,

Ma astun Su ette Jeesus Kristuse nimel.

Jeesus, ma usun, et sa oled Jumala poeg ja ainus tee Jumalani. Et sa surid ristil minu pattude nimel ning tõusid taas surnuist. Tunnistan, et mu elu Sinust lahus olles on olnud patune ( Roomlastele 3:23 ). Andesta mulle mu patud. Jeesus, ma usun, et Sa valasid oma hinnalist verd ristile minu õiguse nimel. Ma tänan Sind armastuse eest.

Jeesus, ma pöördun Sinu poole. Tervenda mu keha ja hinge. Tervenda mu keha, …tervenda mu elu. Tule mu südamesse. Täida mu hing. Muuda mind. Vorminda mind. Kasuta mind. Tervenda mind. Päästa mind. Muuda mu elu ning ära lase mul kunagi sama olla. Puhasta mind oma püha verega ning tee mind terviklikuks.

Jeesus – Sinus on mul igavene elu. see on igavene elu, et nad tunneksid Sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle Sina oled läkitanud ( Johannese 17:1-5 ). Luba mul end läbi Isa ja Püha Vaimu sügavuti tunda. Ilmuta mulle oma tahtmine vastavalt mu kutsele.

Taevane Isa, täida mind Püha Vaimuga ning risti mind Püha Vaimu ning tulega. Et ma võiks saada osa esimesest ülestõusmisest. ( Ilmutuse 20:5-6). Ma võtan vastu Su hinge ning vaimuanded, mis Püha Vaim oma tahte järgi mulle annab. Ma ihaldan vaimuandeid.

Jeesus. Anna mulle uus vaim, uus süda ja uus hing. Muuda mu elu, kui ma alistun Su taevasele kutsele. Ma alistun Su tahtele. Ma alistun, et võtta vastu vägi!

Jeesus on elus ning kuuleb mu palveid sel hetkel!

Ma annan end täielikult Sulle, Jeesus. Ma annan end täielikult Sulle, Püha Vaim.

Ma võtan vastu Su väe!

Ma võtan vastu Su salvimise!

Ma võtan vastu Püha Vaimu salvimise!

Jumala kohalolek täidab mu elu!

Ja nüüd ma kuulutan: „Kõikvõimas Jumal on minu Isa. Jeesus Kristus on minu Päästja. Püha Vaim on minu Trööstija ( Johannese 16:7-15 ).  Ma sünnin uuesti veest ja Vaimust  ( Johannese 3:5-6 ). Ma olen pärinud igavese elu. Ma olen nüüd osa Kristuse ihust ( Roomlastele 12:5 ).”

Kõikvõimsa Jeesuse ja Püha Nime ja igavese lepingu vere nimel (Heebrealastele 13:20-21),

Ma palvetan ja ülistan Sind,

Aamen

Kuidas Palvetada?

Soovitused alustamiseks

Jumalaga veedetud aeg ei ole kunagi kasutu. Palve peab olema sama suur osa nagu päevane rutiin söömine, joomine ja magamine. Jumalaga aja veetmine on väärtuslik ja põhiline asi Sinu Vaimses kasvamises ja ekstravalikuna, meist paljud kogevad survet teades, et nende palveelu ei ole nii hea, kui võimalik ning suurem, kui see võiks olla. Palve rutiini alustamine võib tunduda raske, kuid Jumalale, kes läbi Püha Vaimu meid õpetab paluma, ei ole miski võimatu.

Siin on mõned soovitused, kuidas saavutada personaalne palveelu

 1. Vali päevasest ajast mingi aeg, millal Sa oled Jumalaga ühenduses.

Primaarne asi on palvetada hommikuti, et saada personaalne kontakt Jumalaga esimese asjana päeva alustades. Pea meeles, et valiksid piisavalt aega.

 1. Fikseeri miinimum aja oma veetmisest ja kohtumisest Jumalaga

See võib varjeeruda olukordadest. Mõnel juhul Sinu palveelu kasvab või ettenähtamatud juhtumid võivad seda lühendada. Pühadel, reisidel ning päevadel, kui viibid eemal. Planeeri olla osaduses Jumalaga pikemat aega.

 1. Vali regulaarne koht, kus sa veedad aega Jumalaga. See võib olla Sinu kontor, magamistuba või aed. Selekteeri koht, kus on vähe segamisi ja privaatsus on maksimaalne

Palve mudelid

Meie Isa Palve

Teie palvetage siis nõnda:

Meie Isa, kes sa oled taevas!

Pühitsetud olgu sinu nimi! 

Sinu riik tulgu,sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! 

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! 

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! 

Ja ära saada meid kiusatusse,vaid päästa meid ära kurjast!
[Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

Matteuse 6:9-13

 

 

 

Meie Isa: kutsub respekteerimisele ( Pühitsetud olgu Sinu nimi )

Sinu riik tulgu: palveta, et Jeesus tuleks kiiremini tagasi.


Sinu tahtmine sündigu: palveta, et võiksid mõista ja teadvustada Jumala Tahte tegemise tähtsust väljaspool asjade, mis on meie oma tahe ning juhitud, meie enda poolt.


Meie igapäevane leib: teadvusta ja küsi kõikide vajalike asjade eest oma elus ning ole Jumalale tänuväärne.

Andestus: palu oma patud andeks. Me ei pea süüdistama teisi – me peame teistele andestama, et Jumal võiks andestada meile.

Ära saada meid kiusatusse: palu Jumalalt kiusatustesse sattumise eest ja patu tegemise eest.

Päästa meid kurjast: palveta, et võtaksid Jumala Tee oma Ellu

ÜTTS

Ü – Ülistus. Ülista Jumalat selle eest, kes Ta on

T – Tunnistamine. Tunnista Talle kõik, mida oled teinud valesti ja palu Tema andestust.
T – Tänu. Tänuavaldus pattudest lunastamise eest ja selle eest, mida Ta teeb ja on Teinud meie eludes
S – Varustamine. Varustamine on küsimine Jumalalt, mida ta meile tahab anda tänaseks päevaks ning üldiselt kogu meie elu jaoks

 

Vali Palve

Kui sa ei ole kindel, siis siin on mõned näited kuidas paluda

Tiitel Jumalale Tiitel endale Minu Sõnum  
Taevane

Armas

Lahke

Andestav

Armastav

Õiglane

Saladuslik

Nähtamatu

Halastav

Võimas

Õiglane

Tarkuse

Kannatlik

Usaldav

Jumal Isa

Poeg

Vaim

Looja

Jeesus

Kristus

Päästja

Lunastaja

Sõber

Kaitsja

Kohtunik

Master

Vend

Juhataja

SInu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Sinu

Patune

Kindel

Aukartlik

Kurblik

Tänulik

Kahtlev

Rõõmsameelne

Janunev

Vihane

Rahumeelne

Võitlustes

Determineeritud

Üksildane

Truu

Teenia

Tütar

Laps

Loodu

Sõber

Õde

Järgija

Uskuja

Kristlane

Jünger

Imelaps

Sõber

Otsija

Teenia

Vajab

Tänab

Küsib

Vajab

Hindab

Naudib

Vajab

Vajab

Väärib

Otsib

Loodab

Kardab

Armastab

Igatseb

Abi ja nõu

Andestuse eest

Sind

Julgustust

Enesekindlust

Usku

Kannatlikkust

Rahu

Vastust

Mõistmist

Sõprusele

Jõu kadumist

Generosity

Armastust

             

 

5 asja, mida me peame teadma palve kohta

 1. Palve ei ole seinaga rääkimine

Kui me kuuleme, kuidas me palvetame, me oleme suhtes reaalse persooniga. Me räägime Kellegiga, kes kuuleb ja mõistab meid. Jumal tunneb rõõmu ja kui  meil on valus Ta tunneb kurbust meie üle. Ta teab, et seal on ajad, kus me ei tea mida ütelda. See ei ole oluline. Meil on õigus lihtsalt puhata Tema Kohalolus ja palvetada ilma sõnadeta. Peale selle. Tõelised sõbrad saavad olla üksteisele lähedal ja abiks ilma rääkimata.

 1. Palve on sama tähtis, kui hingamine

Keegi kunagi ütles, „Palve on sama oluline vaimulikus elus nagu hingamine füüsilises elus.“. On võimatu olla autentne Kristlane ja olla samal ajal mittepalvetav Kristlane. Iga edukas suhe vajab kommunikatsiooni. Miks me peaksime tahtma teisejärgulist suhet Jumalaga?

 1. Jumal on saadaval, meie ajas ja meie ruumis.
 2. Isegi, kui talle ei meeldi, kus me hetkel oleme, või mida me teeme, Ta on alati saadaval ja Ta ei sulge kunagi Taeva väravaid meie jaoks. Ta on saadaval 24 tundi päevas 7 päeva nädalas. Sa võid palvetada igal ajal ja igal pool.
 3. Luba Jumala Tarkusel juhinduda.

Vastatud palve sõltub Jumala Tarkusest ja ajastusest, meie jaoks. Me ei pea lootma, et Jumal vastab meie palvele täpselt nii nagu soovime. Hea Isa ( Jumal ) teab, millal öelda „EI“ ja Jumal on palju targem, kui meie oleme. Luba Temal vastata nii nagu see on kõige parem meie jaoks. Ja mäleta. Tema esimene ja primaarne soov on meie Lunastus/Pääste – see on Tema kõrgeim Prioriteet.

 1. Palve teeb vahet.

Palve teeb meie eludes vahet. Ma tunnen rahu, kui mul on jätkuv palveelu. Ma näen dimensioone praeguse olukorra taga ja nüüd ma suhtlen Igavesti Eksisteerivaga. Ultimaalne eesmärk palveelus on arendada staadium, kus aeg pannakse kõrvale palveks ja see muutub nagu järjepidevaks suhtluseks läbi kogu päeva. See teeb asja eriliseks.

Aga mida Sa teed, kui Sul on tunne, et Sa ei pääse Jumalale ligi?

Me oleme alati hädas, kui me loodame oma tunnete ja emotsioonide peale, mis testivad, meie Vaimset Elu.

Jumal on alati kõrgemal tunnete tasandilt. Kui tunded pannakse proovile, siis on ajad, kus me „tunneme“, et Jumal on kilomeetrite kaugusel. Teistel aegadel me tunneme, et ta on väga lähedal. Me peame rajanema teadmisel Jumalast, mis meile on Püha Vaimu läbi antud.

 • Me teame, et Jumal liigutas taeva ja maa ja andis meile Jeeuse
 • Me teame, et ta on tõotanud olla meiega, isegi, kui kõnniksime pimedas surmavalla orus.
 • Me teame, et ta on alatiselt meiega.
 • Me teame, et ta kuuleb ja vastab palvetele ( Roomlaste 8:27-39 ) ütlem meile „Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. 

Meie tunded võivad minna üles ja alla aga Jumal on konstantne. Usalda Teda

 

Top